Jaakko Suutala

Jaakko Suutala

TkT

Apulaisprofessori
Tekoäly

Yhteensä 22 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 518, joista eniten siteerattu julkaisu 104. Julkaisujen h-indeksi on 11.00. (Google Scholar)

Biografia

Jaakko Suutala toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien ryhmässä (BISG), tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät koneoppimisen, tilastollisen signaalinkäsittelyn ja datatieteen menetelmiin sekä erityisesti autonomisiin ja interaktiivisiin älykkäisiin järjestelmiin ja niiden sovelluksiin esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiteknogian, ympäristön mallinnuksen, sensorifuusion, paikka- ja tilannetietoisten järjestelmien ja robotiikan alueilla. Lisäksi hän on sisätilapaikannukseen keskittyvän Oulun yliopistosta ponnistaneen IndoorAtlas Oy:n yksi perustajista ja toimii tällä hetkellä yrityksen teknisenä neuvonantajana.  

Tutkimusaiheet

 • Koneoppiminen
 • Signaalinkäsittely
 • Probabilistinen mallinnus
 • Anturifuusio
 • Datatiede

Social media

Tutkimusryhmät

 • Apulaisprofessori, Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät (BISG)

Valikoidut julkaisut

 • Höyhtyä, Marko; Mämmelä, Aarne; Eskola, Marina; Matinmikko, Marja; Kalliovaara, Juha; Ojaniemi, Jaakko; Suutala, Jaakko; Ekman, Reijo; Bacchus, Roger; Roberson, Dennis (2016) Spectrum Occupancy Measurements: A Survey and Use of Interference Maps. - Communications Surveys & Tutorials, IEEE 18 (4), 2386-2414 . [Original]
 • Suutala, Jaakko & Röning, Juha (2008) Methods for person identification on a pressure-sensitive floor: Experiments with multiple classifiers and reject option. - Information Fusion 9 (1), 21-40
 • Alasalmi, Tuomo; Koskimäki, Heli; Suutala, Jaakko; Röning, Juha (2018) Getting More Out of Small Data Sets : Improving the Calibration Performance of Isotonic Regression by Generating More Data. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence : Volume 2 : ICAART. Ei sarjaa/No series. 379-386. [Original] [Self-archived]
 • Alasalmi, Tuomo; Koskimäki, Heli; Suutala, Jaakko; Röning, Juha (2015) Classification uncertainty of multiple imputed data. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. SSCI 2015. 8-10 December 2015 Cape Town, South Africa. Ei sarjaa/No series. 151-158. [Original]
 • Suutala J, Fujinami K & Röning J (2010) Persons tracking with Gaussian process joint particle filtering. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Machine Learning for Signal Processing (MLSP), 2010 IEEE International Workshop on. Samuel Kaski, David J. Miller, Erkki Oja, Antti Honkela, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 160 - 165. [Original]
 • Suutala, Jaakko; Fujinami, K & Röning, Juha (2008) Gaussian Process Person Identifier Based on Simple Floor Sensors. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Lecture Notes in Computer Science:EuroSSC 2008. Eds. D. Roggen et al. Lecture Notes in Computer Science 5279, Springer. 55-68
 • Suutala, Jaakko; Pirttikangas, Susanna & Röning, Juha (2007) Discriminative temporal smoothing for activity recognition from wearable sensors. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Ubiquitous computing systems, 4th International symposium, UCS 2007, Tokyo, Japan, November 25-28, 2007. Proceedings. Eds. H. Ichikawa et al. Lecture Notes in Computer Science. 182-195
 • Suutala, Jaakko; Pirttikangas, Susanna; Riekki, Jukka & Röning, Juha (2004) Reject-optional LVQ-based two-level classifier to improve reliability in footstep identification. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Pervasive computing. Eds. A. Ferscha & F. Mattern. Lecture Notes in Computer Science 3001, Springer. 182-187