Jaana Isohätälä

Jaana Isohätälä

FM

Tohtorikoulutettava
Oppimisen tutkimus

Biografia

Nuorempi tutkija Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä Oulun yliopistolla. Tutkimuksen kohteena kognitiiviset ja sosio-emotionaaliset prosessit vuorovaikutuksessa yhteisöllisen oppimisen aikana. Menetelmäasiantuntija videotaltioidun vuorovaikutuksen prosessiorientoituneessa, laadullisessa tutkimuksessa. Kokemusta myös korpustutkimuksesta ja kyselyaineistojen määrällisestä analyysista. Suomen kielen opettaja ja entinen Fulbright-stipendiaatti University of Wisconsin-Madisonissa.

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • Learning and Educational Technology Research Unit (LET)

Valikoidut julkaisut

  • Isohätälä, Jaana; Näykki, Piia; Järvelä, Sanna; Baker, Michael J. (2018) Striking a balance: Socio-emotional processes during argumentation in collaborative learning interaction. - Learning, Culture and Social Interaction 16, 1-19 . Original:
  • Isohätälä, Jaana; Järvenoja, Hanna; Järvelä, Sanna (2017) Socially shared regulation of learning and participation in social interaction in collaborative learning. - International Journal of Educational Research 81, 11-24 . [Original]
  • Näykki, Piia; Isohätälä, Jaana; Järvelä, Sanna; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi (2017) Facilitating socio-cognitive and socio-emotional monitoring in collaborative learning with a regulation macro script – an exploratory study. - International journal of computer-supported collaborative learning 12 (3), 251-279 . Original: [Original]
  • Järvelä, Sanna; Järvenoja, Hanna; Malmberg, Jonna; Isohätälä, Jaana; Sobocinski, Marta (2016) How do types of interaction and phases of self-regulated learning set a stage for collaborative engagement?. - Learning and Instruction 43 (SI), 39-51 . [Original]
  • Isohätälä, Jaana; Louis, Jean-Nicolas; Mikkonen, Kristina; Pyhältö, Kirsi (2017) Towards a doctoral degree and future career : perceptions of doctoral students at the University of Oulu. - Acta Universitatis Ouluensis. Series F, Scripta academica 12. Oulu. [Original]
  • Isohätälä, J.; Näykki, P.; Järvelä, S. (2019) Cognitive and Socio-Emotional Interaction in Collaborative Learning: Exploring Fluctuations in Students’ Participation. - Scandinavian journal of educational research early, early . [Original]