Jan Nissinen

Jan Nissinen

TkT

Dosentti/tutkijatohtori
Elektroniikka

Yhteensä 38 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 415, joista eniten siteerattu julkaisu 65. Julkaisujen h-indeksi on 10.00. (google scholar)

Biografia

Jan Nissinen on valmistunut Tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistostan sähkötekniikan osastolta vuonna 2011. Hänelle on myönetty dosentuuri Integroitujen analogia- ja detektoripiirien elektroniikkasuunnittelun alalta vuonna 2018 Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheet liittyvät sekä aikaerotteisten integroitujen sensoripiirien suunnitteluun Raman-spektroskopiaan, 3D pulssinkulkuajan mittaukseen perustuviin laseretäisyysmittareihin ja aikaerotteiseen diffuusiin optiseen kuvantamiseen että laserdiodien CMOS-ajuripiirien suunnitteluun edellämainittuihin sovelluksiin.

Henkilökohtaiset apurahat

Yhteensä 27 700€ eri säätiöistä.

Suomen Akatemia

Akatemiahanke

Integroituja CMOS laserajureita ja aikaportitettuja ilmaisinmatriiseja pieneen puettavaan optiseen lähetin-vastaanottimeen
aikaerotteisessa optisessa kuvantamisessa, 01.09.2020 - 31.08.2024

Tutkimusryhmät

 • tutkijatohtori, elektroniikan piirit ja järjestelmät

Valikoidut julkaisut

 • Kekkonen, Jere; Nissinen, Jan; Kostamovaara, Juha; Nissinen, Ilkka (2018) Distance-resolving raman radar based on a time-correlated CMOS single-photon avalanche diode line sensor. - Sensors 18 (10), 3200 . [Original] [Self-archived]
 • Kurtti, Sami; Nissinen, Jan; Jansson, Jussi-Pekka; Kostamovaara, Juha (2018) A CMOS chip set for accurate pulsed time-of-flight laser range finding. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 14-17 May 2018, Houston, TX, USA. Ei sarjaa/No series. 1-5. [Original] [Self-archived]
 • Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Keränen, Pekka; Stoppa, David; Kostamovaara, Juha (2018) A 16 x 256 SPAD Line Detector With a 50-ps, 3-bit, 256-Channel Time-to-Digital Converter for Raman Spectroscopy. - IEEE Sensors Journal 18 (9), 3789-3798 . [Original] [Self-archived]
 • Heilala, Bryan; Mäkinen, Ari; Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Mäkynen, Anssi; Perämäki, Paavo (2018) Evaluation of time-gated Raman spectroscopy for the determination of nitric, sulfuric and hydrofluoric acid concentrations in pickle liquor. - Microchemical journal 137, 342-347 . [Original]
 • Di Sieno, Laura; Nissinen, Jan; Hallman, Lauri; Martinenghi, Edoardo; Contini, Davide; Pifferi, Antonio; Kostamovaara, Juha; Mora, Alberto Dalla (2017) Miniaturized pulsed laser source for time-domain diffuse optics routes to wearable devices. - Journal of biomedical optics 22 (8), 085004 . [Original] [Self-archived]
 • Nissinen Jan, Nissinen Ilkka, Kostamovaara Juha (2009) Integrated receiver including both receiver channel and TDC for a pulsed time-of-flight laser rangefinder with cm-level accuracy. - IEEE Journal of Solid-State Circuits 44 (5), 1486-1497
 • Ilkka Nissinen, Jan Nissinen, Antti-Kalle Länsman, Lauri Hallman, Ari Kilpelä, Juha Kostamovaara, Martin Kögler, Mauri Aikio and Jussi Tenhunen (2011) A sub-ns Time-gated CMOS Single Photon Avalanche Diode Detector for Raman Spectroscopy. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 41st European Solid-State Device Research Conference. Hannu Tenhunen. 375-378, 1. [Original]

Tutkimusvierailut

 • Tutkijatohtori
  1.5.2013 - 29.6.2013

  TutkijavierailuTrentoon Italiaan 2 kk, 2013

  Fondazione Bruno Kessler, FBK, IRIS, David Stoppa

 • CUSBO Laserlab Europe project
  14.11.2016 - 18.11.2016

  Novel compact and cost effective laser sources for Time-Resolved Diffuse Optics, Politecnico di Milano, Milano, Italy, Professor Dalla Mora