Janne Koivisto

Janne T. Koivisto

D.Sc.(Tech.), M.Sc.(Tech.)

Tutkijatohtori

Yhteensä 16 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 94, joista eniten siteerattu julkaisu 24. Julkaisujen h-indeksi on 6.00. (Web-of-Science 2020-06-15)

Biografia

Janne Koivisto valmistui Materiaalitekniikan Diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopiston BioMediTech instituutista 2013 pääaineena Biomateriaalitekniikka. Diplomityönsä Janne teki ihmisen erittäin monikykyisten kantasolujen erilaistamisesta tuntohermosoluiksi Tampereen yliopiston Sydänryhmälle professori Katriina Aalto-Setälän alaisuudessa. Tämän jälkeen hän eteni projektitutkijasta tohtorikoulutettavaksi professori Minna Kellomäen Biomateriaalitekniikan ja Kudosteknologian tutkimusryhmässä, pysyen samalla myös Sydänryhmän jäsenenä. Hän väitteli tekniikan tohtoriksi Tampereen yliopistosta marraskuussa 2019 aiheenaan Gellaanikumipohjaisten hydrogeelien tutkimus ja karakterisointi pehmytkudoksen kudosteknologiasovelluksiin.

Tällä hetkellä Janne työskentelee post doc tutkijana dosentti Gabriela Loriten tutkimusryhmässä, Oulun yliopiston Mikroelektroniikan tutkimusyksikössä. Tavoitteena hänellä on tuoda väitöstyön aikana hankittua hydrogeeli- ja biomateriaaliosaamista uuden tutkimusryhmänsä käyttöön ja oppia itse lisää erityisesti materiaalien nanoluokan karakterisoinnista ja valmistusmenetelmistä.

Tutkimusaiheet

 • Hydrogeeli
 • Kantasolut
 • 3D Soluviljely
 • Mekaaninen ja reologinen testaus
 • Materiaalikarakterisointi

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • European Society of Biomaterials, Young Scientist Forum, National Chapter Representative of Finland
 • Tampereen MateriaaliAlumni ry:n perustajajäsen ja hallituksen jäsen
 • Scandinavian Society of Biomaterials, Auditor 2020-2021

Ohjauskokemus

Diplomityöt (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • Laura Salonen (2014): Rheological and Mechanical Properties of Hydrogels

 • Jette-Britt Naams (2016): A Rapid Cell Culture Protocol for Screening Material Cytocompatibility

 • Christine Gering (2016): Functionalization of the Polysaccharide Hydrogel Gellan Gum for Tissue Engineering Applications

Tekniikan kandidaatin työt (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • Anni Junnila (2014): Alustan Mekaanisten Ominaisuuksien Vaikutus Solujen Kasvuun

 • Hanna Kemppi (2015): Astrosyyttien Erilaistaminen In Vitro Ihmisen Pluripotenteista Kantasoluista

 • Jette-Britt Naams (2015): Laminiinin Vuorovaikutukset Integriinin kanssa Hermo- ja Hermotukisoluissa

 • Olli Etelätalo (2016): Sydänlihaksen Kaltaisen Kudoksen Kasvattaminen Tekstiilitekniikalla

 • Ria Makkonen (2018): Hydrogeelien Mikrorakenteen, Huokoisuuden ja Diffuusion Tutkimusmenetelmät

 • Jenna Suoranta (2019): Sähköisesti Aktiivisten Solujen Elektrofysiologisen Toiminnan Mittaus 3D-Hydrogeelissä