Janne Pesonen

Janne Pesonen

FT

Tutkijatohtori
Soveltava kemia

Yhteensä 13 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen h-indeksi on 6.00. (Google Scholar)

Tutkimusaiheet

  • saostus
  • lannoitteet
  • ravinteet
  • vesien puhdistus

Tietokannat