Janne Pesonen

Janne Pesonen

FT

Tutkijatohtori
Soveltava kemia

Yhteensä 18 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen h-indeksi on 7.00. (Scopus)

Biografia

Pääasiallinen tutkimuskohteeni on ravinteiden sidonta jätevesistä sekä talteenotettujen ravinteiden jatkokäyttö lannoitteena. Käytännössä tarkoituksena on saostaa ravinteita kemiallisesti tai sähkökemiallisesti esimerkiksi struviittina tai sitoa ravinteita teollisuuden sivuvirroista valmistettuun sorbenttimateriaaliin. Talteenotetut ravinteet voidaan esimerkiksi rakeistaa muiden ravinnepitoisten sivuvirtojen kanssa lannoitteeksi. Osallistun lisäksi tutkimusrahoituksen hankintaan, ohjaan opinnäytetöitä ja annan opetusta fysikaalisen kemian laboratorioharjoituksissa. Vastaan myös Kestävän kemian tutkimusyksikön viestinnästä.

Tutkimusaiheet

  • saostus
  • lannoitteet
  • ravinteet
  • vesien puhdistus

Tietokannat