Jarkko Tolvanen

Jarkko Tolvanen

TkT

Mukautuvat elektroniikan materiaalit ja komponentit

Yhteensä 7 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 32, joista eniten siteerattu julkaisu 10. Julkaisujen h-indeksi on 4.00. (Google Scholar)

Biografia

Jarkko valmistui sähkötekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 2015. 3 vuotta myöhemmin hänestä tuli tekniikan tohtori 29-vuotiaana ja hänen väitöskirjansa palkittiin korkeimmalla mahdollisella arvosanalla. Hän työskentelee Mikroelektroniikan tutkimusyksikössä tutkijatohtorina Infotech Oulu Entity-projektissa. Hän on vuodesta 2008 lähtien työskennellyt osa-aikaisesti tutkimusavustajana Jyväskylän yliopistossa muun muassa Ihmistieteiden metodikeskuksessa ja Psykologian laitoksella datan analysoinnin ja käsittelyn parissa. Hänen kiinnostuksen kohteet liittyvät venytettäviin, biohajoaviin ja itsekorjaantuviin materiaaleihin ja komponentteihin erityisesti puettaville antureille.

Tutkimusaiheet

  • Venytettävät elektroniikan materiaalit
  • Mekanoherkät anturit ja kytkimet
  • Polymeerit ja nanokomposiitit

Palkinnot

Vuoden vertaisarvioitsija lehdessä Flexible and Printed Electronics (2018, IOP Publishing)

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/flexible-and-printed-electronics-2018-reviewer-awards/

Social media

Tutkimusryhmät

  • Tutkijatohtori, Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö

Valikoidut julkaisut

  • Tolvanen, Jarkko; Hannu, Jari; Jantunen, Heli (2018) Stretchable and washable strain sensor based on cracking structure for human motion monitoring. - Scientific Reports 8 (1), 13241 . [Original] [Self-archived]