Jenni Kiventerä

Jenni Kiventerä

TkT

Tutkijatohtori

Yhteensä 5 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 79, joista eniten siteerattu julkaisu 42. Julkaisujen h-indeksi on 4.00. (Google scholar)

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikössä, jossa aloitin tohtorikoulutettavana 2014. Vertailin 2019 valmistuneessa väitöskirjassa erilaisia sulfidipitoisten rikastushiekkojen stabiloimismenetelmiä keskittyen sulfidien ja raskasmetallien tehokkaaseen sitomiseen.  Väitöksen jälkeen olen jatkanut tutkimusta erilaisten teollisuuden jätejakeiden (pääasiassa rikastushiekkojen) stabiloimismenetelmien ja erilaisten lopputuotteiden ympäristökelpoisuuden arvioinnin parissa.

Tutkimusaiheet

 • Jätteiden kierrätys
 • Raskasmetallien stabilointi
 • Geopolymeerit
 • Sulfidipitoiset rikastushiekat

Social media

Tieteelliset ansiot

Tutkimusryhmät

 • Tohtorikoulutettava, Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö

Valikoidut julkaisut

 • Kiventerä, Jenni; Lancellotti, Isabella; Catauro, Michelina; Dal Poggetto, Francesco; Leonelli, Cristina; Illikainen, Mirja (2018) Alkali activation as new option for gold mine tailings inertization. - Journal of Cleaner Production 187, 76-84 . [Original] [Self-archived]
 • Kiventerä, Jenni; Sreenivasan, Harisankar; Cheeseman, Christopher; Kinnunen, Päivö; Illikainen, Mirja (2018) Immobilization of sulfates and heavy metals in gold mine tailings by sodium silicate and hydrated lime. - Journal of Environmental Chemical Engineering 6 (5), 6530-6536 . [Original]
 • Lancellotti, I.; Kiventerä, J.; Catauro, M.; Poggetto, F.D.; Illikainen, M.  (2018) Inertization of Mine Tailing via Cold Consolidation in Geopolymer Matrix. - Key Engineering Materials 761, 31-34 . [Original]
 • Lancellotti, Isabella; Kiventerä, Jenni; Catauro, Michelina; Dal Poggetto, Francesco; Illikainen, Mirja; Leonelli, Cristina (2016) Inertization of mine tailing via cold consolidation in geopolymer matrix. (Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa). - AICIng 2016 : Atti del X Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Chimica per Ingegneria, Udine, 11 - 14 Settembre 2016. Tolazzi, Marilena; Melchior, Andrew. Ei sarjaa/No series. 120-121
 • Kiventerä, Jenni; Golek, Lukasz; Yliniemi, Juho; Ferreira, Victor; Deja, Jan; Illikainen, Mirja (2016) Utilization of sulphidic tailings from gold mine as a raw material in geopolymerization. - International journal of mineral processing 149, 104-110 . [Original]
 • Kiventerä, Jenni; Leiviskä, Tiina; Keski-Ruismäki, Kirsi; Tanskanen, Juha (2016) Characteristics and settling behaviour of particles from blast furnace flue gas washing. - Journal of Environmental Management 172, 162-170 . [Original]

Ohjauskokemus

Vesiliukoisten komponenttien poisto tuhkasta
 • Tekniikan kandidaatin työ, Juho Isometsä 2016

Rikinpositon lopputuotteen alkaliaktivoiminen
 • DI-työ, Delphine Traisnel 2016

Ympäristöystävällisten materiaalien valmistus alumiinisilikaateista ja selluloosasta
 • DI-työ, Marco Rustitchelli 2016

Sulfidisten rikastushiekkojen stabilointi CSAB sementillä
 • DI-työ, Vinay Shekar 2020

Tutkimusvierailut

 • 1.2.2016 - 31.5.2019

  University of Modena and Reggio Emilia, Italia