Jenni Ylä-Mella

TkT

Tutkijatohtori
Jätehuolto ja resurssitehokkuus

Yhteensä 9 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 352, joista eniten siteerattu julkaisu 133. Julkaisujen h-indeksi on 7.00. (Google Scholar)

Biografia

TkT Jenni Ylä-Mella työskentelee tutkijatohtorina teknillisessä tiedekunnassa, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä. Hänellä on 20 vuoden kokemus sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämisestä, etenkin lainsäädännön täytäntöönpanosta ja infrastruktuurin kehittämisestä. Hänen nykyisen tutkimuksensa painopiste on kiertotaloudessa, erityisesti materiaalikiertojen sulkemisessa ja kriittisten materiaalien kierrätyksen tehostamisessa.

Tutkimusaiheet

 • Kriittiset materiaalit ja niiden talteenotto
 • Resurssitehokkuus
 • Kiertotalous
 • Jätehuolto ja keräysjärjestelmät
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER

Opetus

488505A Jätehuolto ja kierrätys
488203S Industrial Ecology
488402S Sustainable Development
488134S Environmental Impact Assessment
477013P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Omaopettaja 2018-2021

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Erikoisnumeron "Municipal and Industrial Waste Management" vieraileva toimittaja. Resources (MDPI), 2020-2021.
 • Arvioija useissa tieteellisissä lehdissä (mm. Elsevier, Taylor & Francis, MDPI), 2014-
 • Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunta, Oulun yliopisto. Jäsen, 2020-
 • Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunta. Oulun yliopiston varaedustaja, 2020.
 • Ympäristöteknologian kehittämisohjelma, Oulun yliopisto. Sihteeri, 2009-2013.
 • Ympäristötekniikan maisteriohjelman työryhmä, Barents Cross-Border University (BCBU). Jäsen, 2009-2010.
 • Opetuksen kehittämistyöryhmät (Pokki, Jopokki, Thule), Oulun yliopisto. Opiskelijajäsen, 2006-2015.

Valikoidut julkaisut

 • Hosseinian, Aida; Ylä-Mella, Jenni; Pongràzs, Eva (2021) Current Status of Circular Economy Research in Finland. - Resources 10 (5), 40 . [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni; Román, Elisabeth (2019) Waste electrical and electronic equipment management in Europe: Learning from best practices in Switzerland, Norway, Sweden and Denmark. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Handbook (2nd Edition). Vannessa Goodship, Ab Stevels, Jaco Huisman. - Woodhead Publishing Series in Electronics and Optical Materials. Duxford, United Kingdom. 483-519, Chapter 18
 • Ylä-Mella, Jenni; Pongrácz, Eva (2016) Drivers and constraints of critical materials recycling: The case of Indium. - Resources 5 (4), 34 . [Original] [Self-archived]
 • Ylä-Mella, Jenni (2015) Strengths and challenges in the Finnish waste electrical and electronic equipment recovery system : Consumers’ perceptions and participation. - Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica 548. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 112, [67]. [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni; Keiski, Riitta L.; Pongrácz, Eva (2015) Electronic waste recovery in Finland : Consumers’ perceptions towards recycling and re-use of mobile phones. - Waste Management 45, 374-384 . [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni; Poikela, Kari; Lehtinen, Ulla; Tanskanen, Pia; Román, Elisabeth; Keiski, Riitta L; Pongrácz, Eva (2014) Overview of the WEEE Directive and its implementation in the Nordic countries: national realisations and best practices. - Journal of Waste Management 2014, 18, ID 457372 . [Original] [Self-archived]
 • Ylä-Mella, Jenni; Poikela, Kari; Lehtinen, Ulla; Keiski, Riitta L.; Pongrácz, Eva (2014) Implementation of Waste Electrical and Electronic Equipment Directive in Finland : Evaluation of the collection network and challenges of the effective WEEE management. - Resources, conservation and recycling 86, 38-46 . [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni (2012) The impact of the WEEE and RoHS directives. Development of a WEEE Recovery Infrastructure in Finland. Lisensiaatintyö. 64, 73 s.

Ohjauskokemus

Väitöskirjat
 • Aida Hosseinian: Phosphorous recovery in the context of circular economy (2019-2024)

Projektit

EVISA

Energiaviisas satama

Tulevaisuuden tehokas ja kestävä satama on resurssiviisas ja vähähiilinen, mikä edellyttää hiilivapaiden teknologioiden ja energiatehokkaiden ratka
Circular economy

Transition Pathways to Circular Economy

Transition to a circular economy is seen as an essential condition to respond to the challenge of the sustainable use of natural resources in the f