Johanna Hiitola

PhD

Yliopistonlehtori

Biografia

I work as a university lecturer in gender studies at the University of Oulu. I have a PhD is in gender studies (2015, University of Tampere, Finland) and I am a docent (associate/adjunct professor) in social and public policy (University of Eastern Finland) and social work (University of Jyväskylä, Finland).  

My research includes intersectional feminism(s), interpersonal violence, family relations and kinship studies, forced migration, ethnic relations and 'integration' studies, citizenship scholarship, and, most recently, research on family separation of forced migrants. I am also interested in antiracist pedagogies and different forms of activism. 

 

Tutkimusaiheet

 • Intersectional feminism
 • Antiracist pedagogy
 • Migration studies

Projects

Transnational Childhoods, Transnational Rights? Nordic Responses to Global Challenges in the Field of Child Protection, NOS-HS (partner), 2021-2022

Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants, Academy of Finland 2018-2021 (led by Marja Tiilikainen), Migration Institute of Finland

Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth (SPICEY) 2019-2021

Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE), Interreg Baltic Sea Region 2016-2018

Publications

a) Selected peer-reviewed scientific articles (altogether 18)

 • Hiitola, Johanna (2021) Everyday (in)security and transnational family relationships in the lives of young forced migrants. Oñati Socio-Legal Series. (In print)
 • Hiitola, Johanna & Vähä-Savo, Valtteri (2021) Genres of Departure: Forced Migrants’ Family Separation and Personal Narratives. Nordic Journal of Migration Research (In print)
 • Hiitola, Johanna & Vähä-Savo, Valtteri (2021) Reassembling attachments: place and well-being among Afghan refugees in a small rural town. Journal of Ethnic and Migration Studies. Published online: 23 Mar 2021. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2021.1905507 
 • Hiitola, Johanna (2021) Studying Intimacies that Matter: Affective Assemblages in Research Interviews with Forced Migrants. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Published online: 22 Feb 2021.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08038740.2021.1890209 (Open access)
 • Hiitola, Johanna (2021) Pakolaisten toimijuus perheestä erossa [Refugees’ agency and Family Separation]. In Aila-Leena Matthies, Anu-Riina Svenlin and Kati Turtiainen (eds.) Tietoon perustuva aikuissosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 118-136.
 • Hiitola, Johanna, Karimi, Zeinab & Leinonen, Johanna (forthcoming) Navigating Affective (In)securities: Forced Migration and Transnational Family Relationships. In Marja Tiilikainen, Johanna Hiitola, Abdirashid Ismail & Jaana Palander (eds.) Separated Families – Forced Migration, Everyday Insecurities and Transnational Tactics. IMISCOE Research Series. Contract signed 12/2020.
 • Iglesias Ortiz, Angel & Hiitola, Johanna (forthcoming) The Border and Everyday Life of “Dreamer Parents” – Mapping Conditions of In/Security at the Mexican-U.S. Border. In Marja Tiilikainen, Johanna Hiitola, Abdirashid Ismail & Jaana Palander (eds.). Separated Families – Forced Migration, Everyday Insecurities and Transnational Tactics. IMISCOE Research Series. Contract signed 12/2020.
 • Hiitola, Johanna, Turtiainen, Kati & Vuori, Jaana (2020) Small agency and precarious residency in Afghan refugee families. In Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (eds.) Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in Nordic countries. London: Routledge, 176-187.
 • Hiitola, Johanna (2019) Locating Forced Migrants’ Resources: Residency Status and the Process of Family Reunification in Finland. Social Inclusion 7(4), 190-199. https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/2327 (open access)
 • Hiitola, Johanna & Pellander, Saara (2019) The alien child’s best interest ignored: when notions of gendered parenthood meet tightening immigration policies. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 27(4), 245-257. https://doi.org/10.1080/08038740.2019.1655093
 • Turtiainen, Kati & Hiitola, Johanna (2018) Migrant parents talking back – Stigmatised identities and doing being ordinary. Qualitative Social Work, First Published September 4, 2018. https://doi.org/10.1177/1473325018796667
 • Hiitola, Johanna & Peltola, Marja (2018) Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttotaustaisen vanhempien kohtaamisissa. [Constructions of the “other” in migrant parents’ and welfare professionals’ encounters]. In Johanna Hiitola, Merja Anis and Kati Turtiainen (eds.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino, 124–145.
 • Hiitola, Johanna & Hautanen, Teija (2017) Assessing violence in the family – social work, courts and discourses. Nordic Social Work Research, 7 (1), 30-41.
 • Hiitola, Johanna (2011) Vanhempien tekemä väkivalta huostaanottoasiakirjoissa. [Parental violence in out-of-home placements] Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 19 (1)2011, 4-19.

b) Selected non-refereed scientific articles (altogether 6)

 • Sotkasiira, Tiina & Hiitola, Johanna (2018) Pakkomuutosta, kotouttamistyöstä ja etiikasta. Pääkirjoitus [On forced migration, integration work and ethics] Janus. sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 26 (4), 289-291.
 • Hiitola, Johanna (2015) Lastensuojelun asiantuntijuus, riskilaskelmat ja eroavaisuuksien politiikka. Lektio. [Professionalism in child protection, risk calculations and the politics of difference] Sukupuolentutkimus–Genusforskning 2/2015.
 • Honkatukia, Päivi, Hiitola, Johanna & Piispa, Minna (2011). Tyttöjen kadonnut kiltteys? [The disappearance of the kindness of girls?] Nuorisotutkimus 29 (4), 76-79.
 • Hiitola, Johanna, Jyränki, Juulia, Karma, Helena & Sorainen, Antu (2005) Mitä ei voi ajatella? Puhetta seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä hiljaisuuksista. [The unthinkable? Discussions on silences surrounding sexual violence] Naistutkimus–Kvinnoforskning 4/2005.

c) Scientific books (monographs)

 • Tiilikainen, Marja, Hiitola, Johanna, Ismail, Abdirashid & Palander, Jaana (eds.), Separated Families – Forced Migration, Everyday Insecurities and Transnational Tactics. IMISCOE Research Series. Contract signed 12/2020.
 • Hiitola, Johanna, Turtiainen, Kati, Gruber, Sabine & Tiilikainen, Marja (eds.) (2020) Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in Nordic countries. London: Routledge.
 • Hiitola, Johanna & Sotkasiira, Tiina (eds.) (2018) Pakkomuutto ja kotouttamistyö [Forced migration and integration work] Special issue. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 4/2018.
 • Hiitola, Johanna, Anis Merja & Turtiainen, Kati (eds.) (2018) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. [Migration, services and welfare. Evolving practices in encounters]. Tampere: Vastapaino.
 • Hiitola, Johanna (2015) Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa. [Governed parenthood. Out-of-home placements, gender, class and ethnicity] Tampere: Tampere University Press. Academic dissertation.

d) Selected publications intended for professional communities (altogether 7)

 • Hiitola, Johanna (2019) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksintulleille nuorille tärkeä voimavara. [Enacting political citizenship is an important source for strength for unaccompanied minors]. In Ali Saberi, Mosi Herati, Anni Mikola, Jenni Veijola and Maria Koskijoki (Eds.) Olen turvassa mutta yksin. Yksintulleet nuoret vaikuttajina ja kotoutumassa. Helsinki: Red Cross, 165-167.
 • Mohammadi, Fatima, Abbasi, Habib & Hiitola, Johanna (2018) Yhdistystoiminta osana kotoutumista – kertomus Kokkolan afganistanilaisten yhdistyksen alkuvaiheista. [NGO participation advancing integration – a story of the first steps of the Afghans in Kokkola association]. In Tuomo Kokkonen (ed.) Kotouttavat kontaktit. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 58-63.
 • Turtiainen, Kati & Hiitola, Johanna (2015) Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille. Ammattilaisten ja vanhempien kokemuksia. [Early intervention family services for migrant families. Experiences of professionals and parents] Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 68/2015.
 • Hiitola, Johanna (2012) Perheväkivalta sivuutetaan lastensuojelun asiakirjoissa. [Domestic violence is overlooked in documents of out-of-home placements] Sosiaalitieto 2/2012, 18-19.
 • Hiitola, Johanna & Heinonen, Hanna (2009) Huostaanotto ja oikeudellinen päätöksenteko. [Out-of-home placement and judicial decision making] THL – Raportteja 46/2009.
 • Hiitola, Johanna (2008) Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista. [A report on out-of-home placements in 2006] Helsinki: Stakes työpapereita 21/2008. 

e) Selected publications intended for the general public, linked to the applicant’s research (altogether 14)

Social media