Johanna Sitomaniemi-San

KT

Tutkijatohtori
curriculum studies; cultural studies in education

Biografia

Olen väitökseni (2015) jälkeen työskennellyt tutkijatohtorina Oulun yliopistossa sekä University of Wisconsin-Madisonissa. Tämänhetkinen post doc -tutkimusprojektini sijoittuu kasvatuksen, historian ja maantieteen välimaastoon. Tutkimuksessa tarkastellaan länsimaisen 'uteliaisuuden' historiaa ja nykyisyyttä (foucault'laisittain 'nykyisyyden historiaa'). Tutkimusta on rahoittanut Emil Aaltosen säätiö (2017), Säätiöiden post doc -pooli (2017-2019) sekä Suomen Akatemia (2018-2021).

Väitöskirjani, Tutkivan opettajan tuottaminen: Akateemisen opettajankoulutuksen genealogia Suomessa, tarkasteli suomalaisen opettajan rakentumista ja hallintaa tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen diskurssissa sekä autonomisen opettajan kiinnittymistä kansakunnan ideaa(leihi)n.

Tutkimusaiheet

  • kasvatuksen teoria / opetussuunnitelmateoria
  • kasvatuksen ja lapsuuden historia
  • tieteen historia
  • genealogia
  • postkoloniaali tutkimus
  • tieteidenvälisyys
  • uteliaisuuden kulttuurit
  • opettajankoulutus

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Toimituskunnan jäsen, Kasvatus & Aika

Tutkimusryhmät

  • LAPANEN Northern Research Group for History of Childhood and Education

Tutkimusvierailut

Projektit

How we became curious, curiosity

Dividing the World through Wonder: How We Became Curious

This research project originates from an interest in the current unreserved belief in curiosity in Western societies.