Johanna Uusimaa

Johanna Uusimaa

LT

Lastentautien ja lastenneurologian dosentti
Lastentaudit ja lastenneurologia

Biografia

Lastenneurologian dosentti Johanna Uusimaa valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta v. 1991. Tutkimustyö Oulun yliopiston lääketieteellisen biokemian laitoksella käynnistyi lääketieteen opintojen ohessa v. 1988 prof Kalervo Hiltusen ohjauksessa. Rasvahappoaineenvaihduntaa koskeva väitöskirjatyö (Kilponen JM: “Metabolism of D3-double bonds of unsaturated fatty acids in mammals. Rat and human isoforms of D3, D2-enoyl-CoA isomerase“) valmistui v. 1994.

LT J. Uusimaa valmistui lastentautien erikoislääkäriksi v. 2000, lastenneurologian erikoislääkäriksi v. 2003 ja lastenneurologian dosentiksi 2009. Vuosina 1996-2004 hän työskenteli osa-aikaisesti post-doctoral tutkijana prof Kari Majamaan “Northern Mitochondria”-tutkimusryhmässä ja vuosina 2005-2012 lapsuusiän mitokondriotaudit-tutkimusryhmän johtajana tehden yhteistyötä prof Kari Majamaan, prof Ilmo Hassisen ja prof Heikki Rantalan kanssa. Dosentti Uusimaa työskenteli vierailevana tutkijana Oxfordin yliopistossa (Sigrid Juselius Senior Fellowship) vv. 2009-2010 ja Suomen Akatemian kliinisenä tutkijana (50%) vv. 2011-2013.

Vuodesta 2013 alkaen dos Uusimaa on toiminut ma. yliopisto-opettajana (50 %) Oulun yliopiston strategiarahoituksen mahdollistamana johtaen yhdessä FT, akatemiatutkija Reetta Hinttalan kanssa Lapsuusiän neurometabolisten tautien tutkimusryhmää. Opetus-ja tutkimustyön lisäksi dos Uusimaa hoitaa osa-aikaisesti (50 %) lastenneurologian erikoislääkärin virkaa Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten klinikassa. Tutkimusryhmän tavoitteena on selvittää lapsuusiällä alkavien aivolihastautien ja monielintautien biokemiallista ja geneettistä taustaa pohjoissuomalaisessa väestössä ja löytää erityisesti sellaisia solun energia-aineenvaihduntaan ja solun signaalireitteihin vaikuttavia uusia tekijöitä ja tautimekanismeja, joihin olisi mahdollista kehittää lääkehoitoja tulevaisuudessa.

Tutkimusryhmien jäsenyydet

Eurooppalaisen Mitochondrial Clinical and Research Network (MCRN, www.mcrnet.org)- verkoston jäsen 2011- Lapsuusiän neurometaboliset taudit-tutkimusryhmän johtaja yhdessä FT, Akatemiatutkija Reetta Hinttalan kanssa 2013- PEDEGO-tutkimusryhmän jäsen 2015- (www.oulu.fi/kliininenlaaketiede/node/25427 )

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Suomen lastenneurologisen yhdistyksen puheenjohtaja 2015-18
  • Sosiaali-ja terveysministeriön Harvinaissairauksien työryhmän jäsen 2014-2015
  • Sosiaali-ja terveysministeriön Harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman ohjausryhmän jäsen 2012-13
  • Suomen Lääketieteen Säätiön apurahalautakunnan asiantuntijajäsen 2013-2015
  • Valtakunnallisen Kliinisen Tutkijakoulun (VKTK) johtoryhmän jäsen 2012-2015
  • PPSHP:n Biopankkityöryhmän jäsen 2012-2013
  • Metabolinen klubi ry:n jäsen 2006-
  • Suomen lastenneurologisen yhdistyksen (SLNY) hallituksen jäsen v. 2001-2006, sihteeri 2002-2006