Joonas Råman

FT

Tutkijatohtori
Multimodaalinen keskustelunanalyysi

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa Smart Communication -tutkimushankkeessa. Tutkimusfokukseni on fyysisten taitojen opetuksessa hyödynnettävien demonstraatioiden organisoiminen ja jäsentyminen. Tämänhetkinen tarkempi tutkimuskohteeni liittyy vanhempien ikäluokkien edustajien älylaitteiden käyttöön kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ja demonstraatioissa.  Aiempi tutkimukseni on käsitellyt budolajien opetuksen ja oppimisen kehollisia vuorovaikutuskäytänteitä. Olen tutkinut ns. siirtymävaiheita harjoittelusta opetukseen budotunneilla, budotekniikoiden jäsentymistä erilaisiin vaiheisiin demonstraatioiden aikana, sekä sitä miten budo-opettaja ohjaa partneriansa opetuksen aikana. Yleisemmin olen kiinnostunut osallistujuudesta, yhteisopetuksesta, kehollisesta vuorovaikutuksesta ja pedagogisesta toimijuudesta.

Tutkimusaiheet

 • Kehollinen vuorovaikutus
 • Multimodaalinen vuorovaikutus
 • Keholliset demonstraatiot
 • Keskustelunanalyysi
 • Vuorovaikutuslingvistiikka

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Toimittaja lehdessä Puhe ja Kieli
 • AFinLA ry:n (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys) hallituksen jäsen

Tutkimusryhmät

 • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)

Valikoidut julkaisut

 • Florence, Oloff; Råman, Joonas (2020) What “silver surfers” can teach us: exploring digital skills courses for older adults. - Science with Arctic Attitude -Blog 07.04.2020 .
 • Råman, Joonas (2019) Budo Demonstrations As Shared Accomplishments: The Modalities Of Guiding In The Joint Teaching Of Physical Skills. - Journal of pragmatics 150, 17-38 . [Original]
 • Råman, Joonas (2019) The multimodal and collaborative aspects of demonstrations in the teaching of budo sports. - Acta Universitatis Ouluensis B : Humaniora 173. Oulu. Monografiaväitöskirja. 116. [Original]
 • Råman, Joonas; Haddington, Pentti (2018) Demonstrations in sports training : communicating a technique through parsing and the return-practice in the budo class. - Multimodal Communication 7 (2), 1-19 . [Original]
 • Råman, Joonas Tapio (2018) The Organization of Transitions between Observing and Teaching in the Budo Class. - Forum qualitative sozialforschung 19 (1), 1-28, 5 . [Original] [Self-archived]

Projektit

Smart Communication: The situated practices of mobile technology and lifelong digital literacies

The massive spread of digital and mobile technologies has generated an interdisciplinary body of research interested, among others, in their impact