Juha Heiskanen

Juha Heiskanen

PhD

Dosentti, Yliopistonlehtori
Orgaaninen kemia

Yhteensä 26 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 340, joista eniten siteerattu julkaisu 65. Julkaisujen h-indeksi on 12.00. (Scopus, SciFinder)

Biografia

Dosentti Juha P. Heiskanen toimii orgaanisten funktionaalisten materiaalien tiiminvetäjänä Kestävän kemian tutkimusyksikössä. Tutkimus keskittyy uusien biopohjaisten materiaalien erityisesti furfuraalipohjaisten monomeerien ja polymeerien kehittämiseen sekä heteroaromaattisten yhdisteiden syntetiikkaan, joita hyödynnetään mm. orgaanisissa aurinkokennoissa. Tiimin erityistä tietotaitoa on Pd-katalysoitujen kytkentäreaktioiden kuten Suzuki-Miyaura ja C-H aktivoidun suoran kytkentäreaktion hyödyntäminen syntetiikassa ja materiaalien valmistuksessa.

 

Tutkimusaiheet

  • Biomassapohjaiset kemikaalit ja materiaalit
  • Kytkentäreaktiot
  • Orgaaninen kemia
  • Orgaaniset puolijohdemateriaalit
  • Orgaaniset aurinkokennot

Tutkimusvierailut

  • Yliopistonlehtori
    1.1.2011 - 31.7.2012

    Kemian ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto