Juha Ojala

Musiikkikokemus on jokaihmisen oikeus. Musiikkikokemus ei ole mysteeri vaan ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Musiikkikasvatus tukee tuota oikeutta, kasvua musiikilliseksi toimijaksi monimuotoisessa maailmassa.

– Juha Ojala

Juha Ojala

FT, MuM

Ma. professori
Musiikkikasvatus

Biografia

Juha Ojala, Oulun yliopiston ma. musiikkikasvatuksen professori (2014-2018), musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelmavastaava ja musiikki- ja taidekasvatuksen tutkimusyhteisön CREMAn johtaja. FT (HY, musiikkitiede), MuM (Johns Hopkins Univ., piano, sävellys sekä elektroninen ja tietokonemusiikki; SibA, pianonsoitto). Musiikin opintoja myös Budapestin Liszt-Akatemiassa. Laaja opetuskokemus musiikin lehtorina ja yliopistonlehtorina (1993–2014, OY), musiikkiteknologian lehtorina (1997-98, SibA) sekä musiikinteorian assistenttina (1990–92, JHU). Hyvän opettajan palkinto (OY, 1995). Lv. 2018-2019 toimestavapautettuna.

 

 

Tutkimusaiheet

 • Kokemus, merkitys ja mieli musiikissa
 • Esittäminen ja säveltäminen kommunikaaationa
 • Musiikillinen kasvu ja kasvatus
 • Pragmatistinen musiikki- ja taidekasvatuksen teoria
 • Musiikkiteknologia ja musiikkikasvatusteknologia
 • Kehollisuus ja sosiaalisuus musiikkikognitiossa

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Noin 45 tieteellistä artikkelia, 2 monografiaa, 13 toimitettua julkaisua.
 • Musiikki-lehden päätoimittaja 2013–2017 (Suomen musiikkitieteellinen seura)
 • Esiintymisiä länsimaisen klassisen taidemusiikin ja nykymusiikin sekä muiden musiikkien parissa.
 • Sävellyksiä orkesterille, eri kamarikokoonpanoille, soolosoittimille ja elektroniikalle.
 • Jäsen mm. seuraavissa: Suomen Säveltäjät, Suomen musiikkitieteellinen seura, Suomen etnomusikologinen seura, Suomen semiotiikan seura, International Society for Music Education
 • Varaedustaja, The Nordic Association for Semiotic Studies

Tutkimusryhmät

 • Musiikki- ja taidekasvatuksen tutkimusyhteisö CREMA

Ohjauskokemus

Ohjatut opinnäytteet
 • 5 ohjattua tohtorintutkintoa.

 • Noin 70 ohjattua pro gradu -tutkielmaa, lukuisia kandidaatintutkielmia ja puolisen tusinaa amk-opinnäytetyötä.

Tutkimusvierailut

 • Tutkijavierailu Yhdysvaltoihin
  13.6.2011

  Fellow, Exploring the Mind through Music, Shepard School of Music, Rice University, Houston.