Julia Dahlberg

Julia Dahlberg

FT

SLS-tutkija

Biografia

Tutkimushanke:

Tieteen arvovalta? Evoluutioteoria ja yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa 1860-1910 

Tutkin miten tieto evoluutioteoriasta kiersi suomalaisessa yhteiskunnassa 1800-luvun aikana. Kenen toimesta, miten ja milloin tieto evoluutioteorian keskeisimmistä teoksista levisi Suomeen, ketkä olivat evoluutioaatteen popularisoijat ja miten evoluutioajattelu tuli osaksi suomalaisten laajempaa maailmankuvaa ja ajattelutapaa? Tutkimusprojektin tavoitteena on myös selvittää, mitkä tekijät mahdollisesti hidastuttivat evoluutioajattelun sirkulaatiota Suomessa. Tutkimukseni käsittelee tällä tavalla myös tiedon liikkuvuutta ja materiaalisuutta laajempana ilmiönä.

Rahoitus: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Tutkimusaiheet

  • aatehistoria
  • tiedehistoria
  • evoluutioteorian historia
  • kulttuurihistoria

Tietokannat

Valikoidut julkaisut

  • Dahlberg, Julia (2021) Mitt i samhället, nära människan. Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1921–2021. - Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 854. Helsingfors. 541. [Original]
  • Dahlberg, Julia (2021) Evolutionsteori, språk och religion : Ett familjenätverk i 1880-talets Helsingfors. Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets. Pipatti, Otto; Pietikäinen, Petteri. - Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 856. Helsinki. 39-60. [Original]
  • Dahlberg, Julia (2021) Jag bryr mig inte om att vara en väluppfostrad ung dam : Plikten som problem hos Helena Westermarck. Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets. Pipatti, Otto; Pietikäinen, Petteri. - Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 856. Helsinki. 185-205. [Original]
  • Dahlberg, Julia (2021) Gifts of Nature? Inborn Personal Qualities and Their Relation to Personae. Gender, Embodiment, and the History of the Scholarly Persona : Incarnations and Contestations. Niskanen, Kirsti; Barany, Michael J.. - Ei sarjaa/No series. London. 181-214. [Original] [Self-archived]
  • Dahlberg, Julia (2021) Naimattomat ja yksineläjät tilastoissa. Perheen jäljillä. Perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa 1400-2020. Ilmakunnas, Johanna; Lahtinen, Anu. - Ei sarjaa/No series. Tampere. 243-267