Jussi Malila

FT, dosentti

Yliopistonlehtori
Ilmakehäfysiikka, ilmakehän pienhiukkaset

Yhteensä 22 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 378, joista eniten siteerattu julkaisu 116. Julkaisujen h-indeksi on 10.00. (Google Scholar)

Biografia

Olen taustaltani ilmakehän pienhiukkasiin perehtynyt fyysikko. Tutkimukseni keskiössä on ilmakehässä tapahtuvien olomuodon muutosten kuvaaminen: olen työskennellyt niin ilmakehän pienhiukkasten syntymekanismien, hiukkasten olomuotoon liittyvien kysymysten kuin myös hiukkasten aktivoitumisen pilvipisaroiksi ja tämän vaikutuksen pilvien ominaisuuksiin kanssa. Keskeistä työssäni on ymmärtää eri prosessien vaikutukset hiukkasiin, pilviin ja lopulta Maapallon ilmastoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sovellan lämpöopin, tilastollisen fysiikan sekä säteilynkulun malleja pilviprosessien kuvaamiseen.

Opetustyössäni korostuvat fysiikan perusteet, mutta myös ilmakehän prosesseihin liittyvät teemat sekä ilmastonmuutos ja muut kestävyyshaasteet monialaisina ilmiöinä.

Yliopistotyöni ohella olen myös luomuviljelijä sekä mehiläishoitaja.

Tutkimusaiheet

  • pilvifysiikka
  • nukleaatio
  • ilmastonmuutos

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Varapuheenjohtaja, Aerosolitutkimusseura ry

Tutkimusryhmät

  • Aerosols and climate