Kaarina Tervo-Kankare

FT

Tutkijatohtori
Matkailumaantiede

Biografia

Työskentelen maantieteen tutkimusyksikössä matkailumaantieteen tutkijatohtorina. Olen myös matkailututkimuksen dosentti (Arktinen matkailu ja muuttuva ympäristö) Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Luontoon perustuva matkailu erityisesti pohjoisilla alueilla on vahvinta osaamisaluettani.

Tutkimuksessani olen keskittynyt matkailun ja ilmastonmuutoksen sekä maailmanlaajuisen ympäristönmuutoksen suhteen tarkasteluun. Tutkimukseni liittyy olennaisesti myös kestävyyteen ja ns. vastuulliseen matkailuun ja niiden edistämiseen. Muita mielenkiinnon kohteitani ovat matkailu ja aluekehitys, matkailun erilaiset toimijat ja heidän roolinsa matkailun kehittämisessä, matkailun esteettömyys sekä matkailumaantiede ja siihen liittyvä pedagogiikka.

Tutkimusaiheet

 • matkailumaantiede
 • matkailu ja ilmastonmuutos
 • globaali ympäristönmuutos
 • sopeutuminen
 • arktinen matkailu
 • kestävä matkailu
 • vastuullinen matkailu
 • luontomatkailu
 • matkailu ja aluekehitys

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

REXSAC (Nordic Centre of Excellence on Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities, 2016-2020) funded by Nordforsk: http://www.rexsac.org

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo-matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen (Gateway to Kuusamo Lapland) -project (2017-2019) funded by EAKR/European Regional Development Fund (ERDF).

Päättyneitä tutkimushankkeita

Impacts of Climate Change to Tourism Industry and Local Communities in the Arctic (2010–14)(Cliché Consortium), funded by the Academy of Finland under FICCA programme

VACCIA (Vulnerability assessment of ecosystem services for climate change impacts and adaptation, 2009-2011: Assessment of climate change impacts and adaptation measures for tourism related communities in two northern towns: ecological, social and health impacts of climate change) funded by EU Life+

FiDiPro programme Human-Environment Relations in the North: resource development, climate change and resilience (2007-2012) funded by Academy of Finland

 KEMMI (Sustainable Tourism in Changing Climate) project (2007) funded by ESR/European Social Fund (ESF)

Vastuussa seuraavista opintojaksoista

 • 790320A  ja 790620S                 Matkailusuunnittelu ja aluekehitys / Tourism planning and development
 • 790161A                                     Tourism, development and sustainability
 • 791629S                                     Matkailututkimuksen traditiot ja erityiskysymyksiä  / Traditions and current issues in tourism research
 • 7901616S                                   Harjoittelu / Internship
 • 790610S                                     Sustainable tourism development in northern environments

Tietokannat