Katariina Ala-Rämi

Katariina Ala-Rämi

FT

Erikoistutkija

Biografia

Erikoistutkija Kerttu Saalasti Instituutissa, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä MicroENTREssä. Tutkimukseni kohteena ovat mikroyritysten kilpailukyky ja liiketoimintapotentiaali, alueellinen resilenssi ja aluekehitys. Tohtorintutkintoni on suunnittelumaantieteestä, väitöskirjani otsikko oli Networking, collaboration and communication in SMEs’ product innovation in Northern Finland.

Olen kiinnostunut pienten yritysten toiminnasta harvaan asutuilla alueilla: mikä on heidän vaikutuksensa toimintaympäristöön ja kuinka alueen sekä alueen toimijoiden tulisi tukea näitä yrityksiä, jotka ovat keskeisiä aluetalouden ja alueellisen resilienssin kannalta.

Käynnissä olevat hankkeet:

https://www.oulu.fi/ksi/foundation

http://kareliacbc.fi/en/projects/tourism-cooperation-between-smes

Tutkimusaiheet

 • mikroyritykset
 • alueellinen resilienssi
 • älykäs erikoistuminen
 • aluekehitys
 • matkailu

Tietokannat

Social media

Valikoidut julkaisut

 • Brunila, O-P, Inkinen T., Hämäläinen E., Kunnaala-Hyrkki, V. & Ala-Rämi, K (2020) Black carbon, maritime traffic and the Arctic. Arctic Marine Sustainability Arctic Maritime Businesses and the Resilience of the Marine Environment. Pongrácz, Eva, Pavlov, Victor, Hänninen, Niko. - Springer Polar Sciences. Springer Nature Switzerland AG, 8
 • Ahonen, Lasse; Ala-Rämi, Katariina; Lehtinen, Ulla; Leppäharju, Nina; Martinkauppi, Annu (2020) Pyhäsalmen kaivos hiilivapaan lämpöenergiatuotannon mahdollistajana. - Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja 2020: 2. Oulu. 64. [Original]
 • Katariina Ala-Rämi, Kyllikki Taipale-Erävala & Mirja Väänänen (2019) Structural change as an opportunity for a post-mining region: The case of Pyhäjärvi, Finland. - Nordia geographical publications 48 (5), - . [Original]
 • Ala-Rämi,Katariina; Taipale-Erävala, Kyllikki; Väänänen, Mirja; Lehtinen, Ulla (2019) Role of entrepreneurial culture in SMEs adaption skills to adjust structural change in less favoured regions. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Nordic Academy of Management 2019 : Book of Abstracts. 22. – 24 August 2019 Vaasa, Finland. Ei sarjaa/No series, Nordiska Företagsekonomiska Föreningen. 47
 • Katila, Jenny; Ala-Rämi, Katariina; Repka, Sari; Rendon, Esteban; Törrönen, Janne (2018) Defining and quantifying the sea-based economy to support regional blue growth strategies – Case Gulf of Bothnia. - Marine policy In Press, In Press . [Original]
 • Ala-Rämi Katariina (2018) Micro-enterprises Supporting Regional Competitiveness in Post-mining Activities – The Case of Callio Pyhäjärvi, Finland. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2018, Aveiro, Portugal, 20-21 September 2018. Proceedings of the European conference on entrepreneurship and innovation. 35-41
 • Yliskylä-Peuralahti, Johanna; Ala-Rämi, Katariina; Rova, Risto; Pongracz, Eva; Kolli, Tanja (2015) Polarcode increases safety in Polar waters. - Northern Dimension Institute (13.11.2015), 1 . [Original]
 • Ala-Rämi K. (2009) Social Networking and Knowledge Transfer in Collaborative product Development. Human Computer Interaction: Concepts, methodologies, tools and applications. Zaphiris P.P. & Ang C.S.. 2037-2051
 • Ala-Rämi, Katariina & Inkinen, T. (2008) Information technology, communication and networking in software companies in Northern Finland. - International Journal of Knowledge Management Studies 2 (3), 320-334
 • Ala-Rämi, Katariina (2007) Communication and distance in collaboration between high-technology enterprises in Northern Finland. - European planning studies 15 (8), 1047-1061
 • Ala-Rämi, Katariina (2006) Korkean teknologian yritysverkostot periferiassa: tapauksena Pohjois-Suomi. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Tietoyhteiskunnan maantiede. Toim. T. Inkinen & J. S. Jauhiainen. 115-130
 • Jauhiainen, Jussi S.; Ala-Rämi, Katariina & Suorsa, Katri (2004) Multipolis - teknologian, osaamisen ja aluekehittämisen yhteistyöverkosto. Arviointiraportti Multipolis-toiminnasta 2000-2004. - Sisäasiainministeriön julkaisu 39. Helsinki. 144