Katri Piekkari

Katri Piekkari

DI

Tohtorikoulutettava
Raskasmetallien stabilointi teollisuusjätteestä

Biografia

Laadin väitöskirjaa Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikössä Epäorgaanisten sideaineiden ryhmässä aiheenani raskasmetallipitoisten teollisuusjätteiden kemiallinen stabilointi CSAB-sementistä muodostetun ettringiittirakenteen avulla. Kirjoitin myös diplomityöni samassa yksikössä, tuolloin tutkin erilaisten kaivosten rikastushiekkojen soveltuvuutta geopolymeerien raaka-aineiksi. Olen taustaltani ympäristötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta, ja erikoistuin opinnoissani kemianprosessitekniikkaan.

Tutkimusaiheet

  • Raskasmetallien stabilointi
  • Ettringiittistabilointi
  • Teollisuuden haitallisten sivuvirtojen käsittely

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö

Valikoidut julkaisut

  • Piekkari, Katri; Ohenoja, Katja; Isteri, Visa; Tanskanen, Pekka; Illikainen, Mirja (2020) Immobilization of heavy metals, selenate, and sulfate from a hazardous industrial side stream by using calcium sulfoaluminate-belite cement. - Journal of cleaner production 258, 120560 . [Original]
  • Priyadharshini Perumal, Katri Piekkari, Harisankar Sreenivasan, Paivo Kinnunen, Mirja Illikainen (2019) One-part geopolymers from mining residues – Effect of thermal treatment on three different tailings. - Minerals engineering 144, 106026 . [Original]
  • Kiventerä, Jenni; Piekkari, Katri; Isteri, Visa; Ohenoja, Katja; Tanskanen, Pekka; Illikainen, Mirja (2019) Solidification/stabilization of gold mine tailings using calcium sulfoaluminate-belite cement. - Journal of cleaner production 239, 118008 . [Original]
  • Mastali, Mohammad; Piekkari, Katri; Kinnunen, Päivö; Illikainen, Mirja (2018) Development of Fiber-Reinforced Slag-Based Geopolymer Concrete Containing Lightweight Aggregates Produced by Granulation of Petrit-T. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018); 2018; Washington DC, USA. Mahmoud M. Reda Taha. Ei sarjaa/No series. Washington DC, USA. 571-576, 73. [Original]