Krista Hylkilä

MSc

Yliopisto-opettaja, Tohtorikoulutettava

Biografia

Tutkin teknologian monisuorittamista, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen vaikutuksia ihmisten arkeen. Teknologian monisuorittaminen eli kahden tai useamman teknologialaitteen yhtäaikainen käyttö on lisääntynyt lähivuosina ja siksi sen vaikutuksia ihmisten elämään onkin tärkeä tutkia lisää. 

Väitöskirjassani tutkin sosiaalisten verkkoyhteisöpalveluiden vaikutusta nuorten hyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja selittää verkkoyhteisöpalveluiden käytön ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä 18-35-vuotiailla suomalaisilla nuorilla aikuisilla ja selvittää ongelmalliseen sosiaalisen median käyttöön liittyviä tekijöitä. 

Olen ollut mukana EU-hankkeessa (QualMent) ja osallistunut interventiotutkimuksen toteutukseen. Minulla on kattavaa digiosaamista, mitä on hyödynnetty muun muassa QualMent-hankkeessa sekä interventiotutkimuksen toteutuksessa. Olen päässyt osallistumaan erilaisiin strategiatyöskentelyihin ja omaan kiitettävät taidot opetusmateriaalien suunnitteluun ja rakentamiseen. 

Tutkimusaiheet

  • Ongelmallinen sosiaalisen median käyttö
  • Teknologian monisuorittaminen ja sen vaikutukset

Tietokannat

Social media