Kristina Mikkonen

Kristina Mikkonen

TtT

Professori
Terveystieteet

Yhteensä 55 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 536. Julkaisujen h-indeksi on 12.00.

Biografia

Professorina tavoitteeni on tuottaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta ja kouluttaa uusia luovia asiantuntijoita, kouluttajia ja johtajia sosiaali- ja terveydenhuollon alalle yhteistyössä Oulun yliopiston hoitotieteiden ja terveyshallintotieteen yksikön sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Johdan terveysalan koulutus ja osaaminen (HealthEduCom) – tutkimusryhmää. Asiantuntijuusalani on sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden koulutus ja osaaminen, työhön liittyvät oppimisympäristöt ja mentorointi, maahanmuuttajien työllistyminen terveydenhuollossa sekä digitaalitekniikan koulutus.

Johdan päätutkijana kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusprojekteja soveltaen niiden tuloksia käytäntöön yhteistyössä opiskelijoiden, kouluttajien, tutkijoiden ja organisaatioiden johtajien kanssa. Integroin opiskelijat tutkimusprojekteihini ja ohjaan heitä uuden näytön kehittämisessä ja toteuttamisessa koulutus- ja / tai kliiniseen käytäntöön. Olen kerännyt ja saanut yli 1 miljoonaa euroa hoitotieteelliseen tutkimukseen vuodesta 2014.

Tutkimusaiheet

 • Digitaalitekniikan koulutus sen vaikutukset käyttäjiin
 • Osaamisperusteinen opetus sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa, korkea-asteen ja jatkuvan oppimisen koulutuksessa
 • Health sciences teacher competence
 • Työssä tapahtuvaan oppimiseen liittyvät oppimisympäristöt ja mentorointi
 • Maahanmuuttajatyövoima maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien integrointimallit terveydenhuollon organisaatioihin

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Aputoimittaja @Nurse Education Today Journal
 • Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön tutkimustoimikunnan puheenjohtaja
 • Pohjois-Suomen Oulun yliopistollisen sairaalan opetustoimikunnan jäsen
 • Suomen Hoitotieteiden tutkimusseuran HTTS r.y. sihteeri 2019
 • Opiskelijaedustaja terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnassa 2015-2017
 • Tohtorikoulutettavien opiskelijatoimikunnan jäsen 2015-2017

Valikoidut julkaisut

 • Männistö, Merja; Mikkonen, Kristina; Vuopala, Essi; Kuivila, Heli-Maria; Virtanen, Mari; Kyngäs, Helvi; Kääriäinen, Maria (2019) Effects of a digital educational intervention on collaborative learning in nursing education: A quasi-experimental study. - Nordic journal of nursing research 39 (4), 191-200 . [Original] [Self-archived]
 • Konttila, Jenni; Siira, Heidi; Kyngäs, Helvi; Lahtinen, Minna; Elo, Satu; Kääriäinen, Maria; Kaakinen, Pirjo; Oikarinen, Anne; Yamakawa, Miyae; Fukui, Sakiko; Utsumi, Momoe; Higami, Yoko; Higuchi, Akari; Mikkonen, Kristina (2019) Healthcare professionals’ competence in digitalisation : a systematic review. - Journal of clinical nursing 28 (5-6), 745-761 . [Original] [Self-archived]
 • Mikkonen, Kristina; Koskinen, Monika; Koskinen, Camilla; Koivula, Meeri; Koskimäki, Minna; Lähteenmäki, Marja‐Leena; Mäki‐Hakola, Hanne; Wallin, Outi; Sjögren, Tuulikki; Salminen, Leena; Sormunen, Marjorita; Saaranen, Terhi; Kuivila, Heli‐Maria; Kääriäinen, Maria (2019) Qualitative study of social and healthcare educators’ perceptions of their competence in education. - Health and social care in the community 27 (6), 1555–1563 . [Original] [Self-archived]
 • Mikkonen, Kristina; Tuomikoski, Anna-Maria; Sjögren, Tuulikki; Koivula, Meeri; Koskimäki, Minna; Lähteenmäki, Marja-Leena; Mäki-Hakola, Hanne; Wallin, Outi; Sormunen, Marjorita; Saaranen, Terhi; Koskinen, Camilla; Koskinen, Monika; Salminen, Leena; Holopainen, Arja; Kääriäinen, Maria (2020) Development and testing of an instrument (HeSoEduCo) for health and social care educators' competence in professional education. - Nurse education today 84, 104239 . [Original] [Self-archived]
 • Immonen, Kati; Oikarainen, Ashlee; Tomietto, Marco; Kääriäinen, Maria; Tuomikoski, Anna-Maria; Kaučič, Boris Miha; Filej, Bojana; Riklikiene, Olga; Vizcaya-Moreno, M. Flores; Perez-Cañaveras, Rosa M.; De Raeve, Paul; Mikkonen, Kristina (2019) Assessment of nursing students´ competence in clinical practice : a systematic review of reviews. - International journal of nursing studies 100, 103414 . [Original] [Self-archived]
 • Mikkonen, Kristina; Tomietto, Marco; Cicolini, Giancarlo; Kaucic, Boris Miha; Filej, Bojana; Riklikiene, Olga; Juskauskiene, Erika; Vizcaya-Moreno, Flores; Perez-Canaveras, Rosa M.; De Raeve, Paul; Kääriäinen, Maria (2020) Development and testing of an evidence-based model of mentoring nursing students in clinical practice. - Nurse education today 85, UNSP 104272 . [Original] [Self-archived]
 • Oikarainen A, Mikkonen K, Tuomikoski A-M, Elo S, Pitkänen S, Ruotsalainen H, Kääriäinen M. (2017) Mentors' competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students during clinical placement. - Journal of advanced nursing Epub ahead of print, . [Original]

Ohjauskokemus

 • 25 pro gradu -tutkielman ohjaus (7 meneillään, 18 valmistunut)
  20 kandidaatintutkimusta (kaikki valmistuneet)
   

 • Ohjaus 11 jatko-opiskelijalle (10 meneillään, 1 valmis):

  1. Heli Kuivila (Principle Supervisor- PS)
  2. Ashlee Oikarainen (PS)
  3. Anna-Leena Heinistö (PS)
  4. Anniina Tohmola (CS)
  5. Erika Jarva (PS)
  6. Miro Koskenranta (PS) 
  7. Virpi Välimaa (PS)
  8. Jonna Juntunen (PS) 
  9. Kati Immonen (PS)
  10. Sari Pramilla-Savukoski (PS)

Tutkimusvierailut

 • Visiting Professor
  23.2.2020 - 31.3.2020

  Osaka University, Health Science, Graduate school of Medicine, Department of Nursing