Laura Kohonen-Aho

Laura Kohonen-Aho

TkT

Tutkijatohtori

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina iTask-projektissa ja COACT-tutkimusryhmässä. Tutkimukseni keskittyy tietokonevälitteiseen vuorovaikutukseen ja hajautuneeseen yhteistyöhön monimutkaisissa ja jatkuvasti kehittyvissä viestintäympäristöissä, kuten 3D-virtuaalimaailmoissa ja virtuaalitodellisuudessa (VR). Olen kiinnostunut erityisesti vuorovaikutuksen rakenteista, sosio-emotionaalisista prosesseista ja kehollisuuden roolista tietokonevälitteisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tutkimusaiheet

  • multimodaalinen keskustelunanalyysi
  • videoanalyysi
  • tietokonevälitteinen vuorovaikutus
  • digitaalinen yhteistyö
  • läsnäolo ja kehollinen vuorovaikutus virtuaalitodellisuudessa

Julkaisut

Kohonen-Aho, L. & Vatanen, A. (2020). Participation and co-presence in the virtual world of Second Life: Transitioning from a gathering to an encounter. Journal for Media Linguistics, Discussion Paper 2 (2020). Special issue “Co-constructing presence between players and non-players in videogame sessions”, ed. by H. Baldauf-Quilliatre & I. Colón de Carvajal. http://dp.jfml.org/2020/opr-kohonen-aho-vatanen-participation-and-co-presence-in-the-virtual-world-of-second-life

Suorsa, A. & Kohonen-Aho, L. (2018). Knowledge creation and interaction: Developing the concept of Virtual Utility. Informaatiotutkimus, 37(3), 95­–97. https://doi.org/10.23978/inf.76089

Kohonen-Aho, L. & Tiilikainen, S. (2017). Constructing shared context for temporary teams in virtual worlds with informal interaction. In Proceedings of ICIS 2017 - International Conference on Information Systems, Seoul, South Korea, December 10–13, 2017. AIS Electronic Library (AISeL).

Kohonen-Aho, L., & Alin, P. (2016). A processual view on social presence emergence in Virtual Worlds. In Proceedings of HICSS-49 - Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 491-500), Kauai, HI, January 5–8, 2016. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.68

Kohonen-Aho, L. & Alin, P. (2015). Introducing a video-based strategy for theorizing social presence emergence in 3D virtual environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 24(2), 113–131. https://doi.org/10.1162/PRES_a_00222

Kohonen, L. (2013). At the heart of virtual team work: The impact of visual biofeedback to social presence in computer-mediated communication. In Proceedings of CO-CREATE 2013 – The Boundary-Crossing Conference on Co-Design in Innovation (pp. 623–634), Espoo, Finland, June 16–19, 2013.

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking
  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)