Laura Kohonen-Aho

Laura Kohonen-Aho

TkT

Tutkijatohtori

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina iTask-projektissa ja COACT-tutkimusryhmässä. Tutkimukseni keskittyy tietokonevälitteiseen vuorovaikutukseen ja hajautuneeseen yhteistyöhön monimutkaisissa ja jatkuvasti kehittyvissä viestintäympäristöissä, kuten 3D-virtuaalimaailmoissa ja virtuaalitodellisuudessa (VR). Olen kiinnostunut erityisesti vuorovaikutuksen rakenteista, sosio-emotionaalisista prosesseista ja kehollisuuden roolista tietokonevälitteisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tutkimusaiheet

  • multimodaalinen keskustelunanalyysi
  • videoanalyysi
  • tietokonevälitteinen vuorovaikutus
  • digitaalinen yhteistyö
  • läsnäolo ja kehollinen vuorovaikutus virtuaalitodellisuudessa

Julkaisut

Kohonen-Aho, L. & Tiilikainen, S. (2017). Constructing shared context for temporary teams in virtual worlds with informal interaction. In Proceedings of ICIS 2017 - International Conference on Information Systems, Seoul, South Korea, December 10–13, 2017.

Kohonen-Aho, L., & Alin, P. (2016). A processual view on social presence emergence in Virtual Worlds. In Proceedings of HICSS-49 - Hawaii International Conference on System Sciences, Kauai, HI, January 5–8, 2016.

Kohonen-Aho, L. & Alin, P. (2015). Introducing a video-based strategy for theorizing social presence emergence in 3D virtual environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 24(2).

Tutkimusryhmät

  • iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking
  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)