Maija Lanas

Maija Lanas

KT, Dosentti

Professori

Biografia

Maija Lanas (KT) on kasvatustieteidenn professori Oulun yliopistossa, sekä opettajankoulutuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Maijan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti suuntautunut tutkimus tarkastelee kouluun liittyviä diskursseja. Hän on tutkimuksessaan kysynyt muun muassa, mikä koulussa näyttäytyy häiriönä ja miksi, mikä sija rakkaudelle annetaan koulun arjessa, voiko opettajankoulutus syrjäyttää, ja mita tarinoita lapsista ja nuorista tuotetaan opettajankoulutuksessa.

Maija ohjaa parhaillaan kuutta väitöstutkimusta, ja noin viisitoista pro-gradua vuosittain

Häiriköt-blogissa Maija pohtii tutkimukseen pohjutuen peruskouluun liittyviä ilmiöitä arkisesti ymmärrettävällä tavalla.

Tutkimusaiheet

 • koulun toimintakulttuuri
 • oppilaan toimijuus
 • opettajankoulutus
 • koulun diskurssit
 • poststrukturalismi

Research groups

Crisp, University of Helsinki

SAFE, University of Oulu

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Tutkimushankkeen jäsen: Interrupting Youth Support Systems in the Ethos of Vulnerability (University of Helsinki, Academy of Finland 2017-2022) https://blogs.helsinki.fi/cosupport/
 • Tutkimushankkeen johtaja: Lasten ja nuorten aktiivinen tasa-arvo koulussa (2018-)
 • Tutkimushankkeen johtaja: Exclusionary discursive practices in teacher education (Academy of Finland 2013-2016)
 • Tutkimushankkeen johtaja: Revolutionary love in culture of conflict in school (2011-2012)
 • Väitöstutkimus: Finnish school in a northern village context (2007-2011)

Valikoidut julkaisut

 • Petäjäniemi, Maria; Lanas, Maija; Kaukko, Mervi (2018) Osallisuus turvaa hakevan reunaehdoissa - Hätämajoitusyksikössä asuvien nuorten turvapaikanhakijamiesten kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. - Aikuiskasvatus 38 (1), 4-17 . [Original]
 • Lanas, Maija (2017) Giving up the lottery ticket : Finnish beginning teacher turnover as a question of discursive boundaries. - Teaching and Teacher Education 68, 68-76 . [Original]
 • Lanas, Maija; Huuki, Tuija (2017) Thinking beyond student resistance: a difficult assemblage in teacher education. - European journal of teacher education 40 (4), 436-446 . [Original]
 • Lanas, Maija; Rautio, Pauliina; Koskela, Anne; Kinnunen, Susanna; Viljamaa, Elina; Juutinen, Jaana (2017) Engaging with theoretical diffraction in teacher education. - Discourse : Studies in the Cultural Politics of Education 38 (4), 530-541 . Original: [Original]
 • Ahola, Kaisa; Lanas, Maija; Hämäläinen, Anni (2017) Opettaja tukemassa kouluviihtyvyyden ilmapiiriä tunteita navigoimalla. - Kasvatus 48 (4), 288 . [Original]
 • Lanas, Maija (2017) An argument for love in intercultural education for teacher education. - Intercultural Education 28 (6), 557-570 . [Original]
 • Koskela, Anne; Lanas, Maija (2016) Fabricating expert knowledge of the behaviour of problematic students. - Pedagogy, Culture and Society 24 (3), 459-471 . [Original]
 • Lansa, Maija (2016) Emerging Emotions in Post-Structural Participant Ethnography in Education. Methodological Advances in Research on Emotion and Education : Part III. Zembylas, Michalinos; Schutz, Paul A.. - Ei sarjaa/No series. Cham, Switzerland. 111-121. [Original]
 • Zembylas, Michalinos; Hattam, Robert; Lanas, Maija (2015) Toward pedagogies of ‘Senseless kindness’ in critical education. Pedagogies of kindness and respect : On the lives and education of children. Thomas, Paul L & al.. - Ei sarjaa/No series. New York. 291-304
 • Lanas, Maija; Kelchtermans, Geert (2015) This has more to do with who I am than with my skills : Student teacher subjectification in Finnish teacher education. - Teaching and Teacher Education 47, 22-29 . [Original]
 • Lanas, Maija; Hautala, Marjatta (2015) Kyseenalaistavat sopeutujat : mikropoliittisen lukutaidon opettaminen opettajankoulutuksessa. - Kasvatus 46 (1), 49–60
 • Lanas, Maija; Zembylas, Michalinos (2015) Revolutionary love at work in an arctic school with conflicts. - Teaching Education 26 (3), 272-287 . [Original]
 • Lanas, Maija; Rautio, Pauliina (2014) Reciprocity as relational : two examples of conducting research in Finnish Lapland. Doing educational research in rural settings : methodological issues, international perspectives and practical solutions. White, Simone; Corbett, Michael. - Ei sarjaa/No series. London. 181-192
 • Lanas, Maija; Zembylas, Michalinos (2015) Towards a transformational political concept of love in critical education. - Studies in Philosophy and Education 34 (1), 31-44
 • Lanas, Maija (2014) Failing intercultural education? : 'thoughtfulness' in intercultural education for student teachers. - European journal of teacher education 37 (2), 171-182 . [Original]
 • Lanas, Maija; Kiilakoski, Tomi (2013) Growing pains: teacher becoming a transformative agent. - Pedagogy, Culture and Society 21 (3), 343-360