Mari Holmström

Mari Holmström

FM

Väitöskirjatutkija

Biografia

Olen tohtoriopiskelija Tauko-hankkeessa (Interactional Organisation of Break-taking Activities and Social Support in a Changing Workplace Environment). Tutkimuksessani olen kiinnostunut sosiaalisesta toiminnasta taukohuoneessa: tuen osoittamisesta, solidaarisuudesta, sosiaalisten suhteiden ylläpidosta ja yhteisöllisyydestä. Lähestyn näitä ilmiöitä narratiivisuuden näkökulmasta, ja tutkimuksessani hyödynnän myös etnografian ja keskusteluanalyysin metodeja. Tutkimusmateriaalini koostuu videotallenteista ja etnografisesta materiaalista, kuten haastatteluista. 

 

Tutkimusaiheet

  • Narratiivisuus
  • Etnografia
  • Keskusteluanalyysi
  • Sosiaalinen vuorovaikutus

Tutkimusryhmät

  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)

Projektit

Interactional organisation of break-taking activities and social support in a changing workplace environment

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: EudaimoniaFaculty: Humanities