Marika Helisten

Marika Helisten

FT

Tutkijatohtori
Englannin kieli

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikössä. Yleisenä tutkimuskohteenani on multimodaalinen sosiaalinen vuorovaikutus ihmisten arkielämän erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, kuten kotona ja työpaikoilla.

Tutkimusaiheet

  • Sosiaalinen vuorovaikutus
  • Multimodaalisuus
  • Keskustelunanalyysi
  • Työpaikkavuorovaikutus

JULKAISUT

Helisten, M. (2019). Toiminnan keskeytymisen ja toimintaan palaamisen multimodaaliset käytänteet englannin- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.77927

Helisten, M. (2018). Participants’ multimodal practices for managing activity suspensions and resumptions in English and Finnish interaction. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 167. Oulu. http://urn.fi/urn:isbn:9789526220901

Helisten, M. (2017). Resumptions as multimodal achievements in conversational (story)tellings. Journal of Pragmatics 112, 1-19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705236823

Sutinen, M. (2014). Negotiating favourable conditions for resuming suspended activities. In Haddington, P., T. Keisanen, L. Mondada, & M. Nevile (eds.), Beyond Multitasking: Multiactivity in Social Interaction, 137-165. Amsterdam: John Benjamins.

VALIKOIDUT TIETEELLISET ESITYKSET

Helisten, M., Holmström, M., Rauniomaa, M., Siitonen, P. & Siromaa, M. (2020). "Työpaikan yhteiset tauot sosiaalista läheisyyttä ylläpitämässä fyysisestä etäisyydestä huolimatta." Esitys Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä, 18.-19.9.2020 (etäkonferenssi).

Helisten, M. & Holmström, M. (2020). "Kahvia ja kohtaamisia työpaikan taukotilassa: Yhteisyyden rakentuminen tauoilla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa." Esitys Keskusteluntutkimuksen päivillä, 6.-7.2.2020, Helsingissä.

Helisten, M. & Siromaa, M. (2019). “Is the kettle on?” Initiating breaktime encounters at work. Presentation at the COACT conference 2019, 24.-26.4.2019, Oulu.

Helisten, M. (2018). Noticing-occasioned interventions in everyday interaction. Presentation at the 5th International Conference on Conversation Analysis, 11.-15.7.2018, Loughborough (UK).

Helisten, M. (2018). Ympäristöön kohdistuvat havainnot ja toiminnan keskeyttäminen suomen- ja englanninkielisessä arkikeskustelussa. Esitys Keskusteluntutkimuksen päivillä, 25.-26.1.2018, Oulussa.

Siromaa, M., Helisten, M. & Rauniomaa, M. (2017). Kollegiaalisen tuen osoittamisen ja vastaanottamisen käytänteet työpaikan taukotiloissa. Esitys Työelämän tutkimuspäivillä, 2.-3.11.2017, Tampereella.

Helisten, M. (2017). Participants’ use of multimodal resources for managing the initiation of intervening courses of action. Presentation at the 15th International Pragmatics Conference, 16.-21.7.2017, Belfast.

Siromaa, M. & Helisten, M. (2017). Practices and perceptions of colleague support in the staff break room: Promoting well-being at the workplace. Presentation at the XVI Finnish Conference of Conversation Analysis, 16.-17.2.2017, Jyväskylä.

Helisten, M. (2016). The multimodal accomplishment of activity suspensions and resumptions in interaction. Presentation at the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, 23.-25.11.2016, Oslo.

Siromaa, M. & Helisten, M. (2016). Verbal and bodily-visual practices of displaying solidarity and colleague support in the staff break room. Presentation at the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, 23.-25.11.2016, Oslo.

Siromaa, M. & Helisten, M. (2016). Resonoivat kielelliset ja keholliset käytänteet henkilökunnan taukotiloissa. Presentation at the XLIII Finnish Conference of Linguistics, 25.-27.5.2016, Oulu.

Helisten, M. (2015). The multimodal accomplishment of activity suspensions and resumptions in interaction. Presentation at CA Day, 14.12.2015, Loughborough (UK).

Sutinen, M. (2014). The coordination of multimodal resources in negotiating favourable conditions for resumption within multiactivity. Presentation at the 4th International Conference on Conversation Analysis (ICCA-14), 25.-29.6.2014, UCLA, Los Angeles.

Sutinen, M. (2012). Language, the body and features of the material world as resources for resuming prior activities in multiactivity settings. Presentation at the 6th International Conference on Multimodality, 22.-24.8.2012, London.

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)

Projektit

Interactional organisation of break-taking activities and social support in a changing workplace environment

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: EudaimoniaFaculty: Humanities