Marika Koivuniemi

KM

Suunnittelija, tohtoriopiskelija
Oppimisen ja koulutuksen asiantuntija

Biografia

Oppimisen ja koulutuksen asiantuntija, jolla on vahvaa kokemusta tutkimisesta, projekti- ja kehittämistyöstä, opetuksesta sekä opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä. Minua kiinnostaa erityisesti, miten voimme hyödyntää omia henkilökohtaisia resurssejamme koulu- ja työelämässä säädellen omaa toimintaamme ja motivaatiotamme erilaisten haasteiden edessä.

Väitöstutkimuksessani olen erityisesti selvittänyt miten oppijat tulkitsevat ja tunnistavat heidän oman ja ryhmänsä oppimisen itsesäätelyprosesseja motivaatiota ja tunteita unohtamatta, sekä miten itsesäätöistä oppimista voidaan tukea etenkin haastavien oppimisen tilanteiden aikana.

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

  • Learning and Educational Technology Research Unit (LET) (http://www.oulu.fi/let)