Marika Koivuniemi

KM

Suunnittelija, tohtoriopiskelija
Oppimisen ja koulutuksen asiantuntija

Biografia

Oppimisen tutkija Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET). Väitöstutkimuksessani selvitän korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia heidän kohtaamistaan oppimisen haasteista niin yksilö kuin ryhmäoppimisen aikana. Keskityn tarkastelemaan sitä, millaisia oppimisen itsesäätelyn strategioita opiskelijat hyödyntävät näitä erilaisia haastavia tilanteita kohdatessaan. Tämän lisäksi tutkimuksen tarkastelun kohteena on, miten oppilaiden toimintaa voidaan tukea tiedollisten ja taidollisten, mutta myös tahtoon, motivaatioon ja tunteisiin liittyvien haasteiden aikana. Asiantuntijuuttani oppimisen saralla olen myös päässyt hyödyntämään erilaisten kehityshankkeiden muodoissa, joiden aikana koulutus ja käytännön kehitystyö ovat tulleet tutuiksi.

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

  • Learning and Educational Technology Research Unit (LET) (http://www.oulu.fi/let)