Marja Lindholm

Marja Lindholm

FM

Tohtorikoulutettava
Maantiede

Biografia

Marja Lindholm on eliömaantieteilijä, joka tekee väitöskirjatutkimusta Maantieteen tutkimusyksikössä luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä Marja työskentelee vesieliöiden parissa. Hänen väitöskirjansa liittyy vesikasveihin, mutta myös levät, kuten mikroskooppiset piilevät ovat mukana hänen tutkimuksessaan.

Väitöskirjassaan hän tutkii vesikasviyhteisöjen monimuotoisuuden ajallisia ja tilallisia säännönmukaisuuksia pienissä pohjoisissa järvissä. Hän keskittyy etenkin ihmistoiminnan vaikutuksiin ja geodiversiteettiin. Hän on lisäksi kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista makean veden ympäristöistä ja eliöistä ja kenttätyöt ovat lähellä hänen sydäntään.

Myös opetus on Marjalle tärkeää ja hän on opettanut useilla luonnonmaantieteen kursseilla. Hän päivittää aktiivisesti opetusosaamistaan mm. yliopistopedagogiikan ja kasvatustieteiden opinnoilla.

Physical Geography Research Group

Tutkimusaiheet

 • Sisävedet ja niiden eliöt
 • Biodiversiteetti ja geodiversiteetti
 • Temporaalisuus ja spatiaalisuus
 • Vesikasvit
 • Makroekologia

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Sihteeri, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry
 • Johtoryhmän jäsen, Maantieteen tutkimusyksikkö
 • Tasa-arvohenkilö, Maantieteen tutkimusyksikkö

Tutkimusryhmät

 • Physical Geography Research Group (PGRG)
 • Macrophyte Biogeography Lab

Valikoidut julkaisut

 • Lindholm, Marja; Alahuhta, Janne; Heino, Jani; Hjort, Jan; Toivonen, Heikki (2020) Changes in the functional features of macrophyte communities and driving factors across a 70-year period. - Hydrobiologia online (-), online . [Original]
 • Lindolm, Marja; Alahuhta, Janne; Heino, Jani; Toivonen, Heikki (2019) No biotic homogenisation across decades but consistent effects of landscape position and pH on macrophyte communities in boreal lakes. - Ecography 42, online . [Original]
 • Lindholm, Marja; Grönroos, Mira; Hjort, Jan; Karjalainen, Satu Maaria; Tokola, Laura; Heino, Jani (2018) Different species trait groups of stream diatoms show divergent responses to spatial and environmental factors in a subarctic drainage basin. - Hydrobiologia 816 (1), 213-230 . [Original]
 • Alahuhta, Janne; Lindholm, Marja; Bove, Claudia P.; Chappuis, Eglantine; Clayton, John; de Winton, Mary; Feldmann, Tõnu; Ecke, Frauke; Gacia, Esperança; Grillas, Patrick; Hoyer, Mark V.; Johnson, Lucinda B.; Kolada, Agnieszka; Kosten, Sarian; Lauridsen, Torben; Lukács, Balázs A.; Mjelde, Marit; Mormul, Roger P.; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Søndergaard, Martin; Xu, Jun; Heino, Jani (2018) Global patterns in the metacommunity structuring of lake macrophytes: regional variations and driving factors. - Oecologia 188 (4), 1167–1182 . [Original] [Self-archived]
 • Rocha, Mariana P.; Bini, Luis M.; Siqueira, Tadeu; Hjort, Jan; Grönroos, Mira; Lindholm, Marja; Karjalainen, Satu-Maaria; Heino, Jani (2018) Predicting occupancy and abundance by niche position, niche breadth and body size in stream organisms. - Oecologia 186 (1), 205-216 . [Original]