Marjo Suhonen

Marjo Suhonen

PhD, Docent

Yliopistonlehtori
Terveyshallintotiede

Biografia

72 vertaisarvioitua tieteellistä kirjoitusta hallintotieteellisissä ja terveystietellisissä julkaisuissa Vetäjänä tutkimusryhmässä, josta kaksi väitellyttä ja kahdeksan väitöskirjantekijää.

Tutkimusaiheet

 • Terveysalan johtaminen
 • Projektit
 • Muutosprosessit
 • Digitalisaatio
 • Integraatio

Tietokannat

Tieteelliset ansiot

Tutkimusryhmät

 • Jäsen, Muutoksen tutkimuksen ryhmä

Valikoidut julkaisut

 • Lavander, Päivi; Turkki, Leena; Suhonen, Marjo; Meriläinen, Merja (2017) Challenges and barriers in developing the division of labour between nurses in a Finnish acute hospital. - International Journal of Caring Sciences 10 (2), 726-735 . [Original] [Self-archived]
 • Pirkola, Heidi; Rantakokko, Piia; Suhonen, Marjo (2016) Workplace spirituality in health care : an integrated review of the literature. - Journal of nursing management 24 (7), 859-868 . [Original]
 • Tiirinki, Hanna; Suhonen, Marjo; Lunkka, Nina; Turkki, Leena (2016) Diversiteetin kohtaaminen moniammatillisessa terveysalan johtamisessa. Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Syväjärvi, Antti; Pietiläinen, Ville. - Ei sarjaa/No series. Tampere. 103-146. [Original]
 • Lunkka, Nina; Suhonen, Marjo; Turkki, Leena (2015) Sairaalan projektit merkitysten materialisoitumisen areenoina : ylihoitajien kokemuksia muutosprosesseista. - Hallinnon tutkimus 34 (3), 233–248
 • Suhonen Marjo Paasivaara Leena (2015) Project work in Finnish KASTE-projects. - Scandinavian Journal of Public Administration 19 (1), 45-61
 • Lunkka, Nina; Pätsi, Jaana; Suhonen, Marjo (2017) Kerrottu tyytyväisyys, pettymys ja ärtymys sairaalan organisaatiomuutoksen kontekstissa - osastonhoitajien tunteet merkityksellistämisen prosessissa. - Hallinnon tutkimus 36, 170-185
 • Malila, Niina; Lunkka, Nina; Suhonen, Marjo (2018) Authentic leadership in healthcare : a scoping review. - Leadership in health services 31 (1), 129-146 . Original: [Original]
 • Ylitalo-Katajisto, Kirsti; Törmänen, Outi; Tiirinki, Hanna; Suhonen, Marjo (2018) Profiling Frequent Attenders to Social and Health C are Services from the Perspective of Knowledge-Based Management. - International Journal of Caring Sciences 11 (1), 371-378 . http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/42_yiltato_original_11_1.pdf. Self-archived: [Original] [Self-archived]

Ohjauskokemus

Nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjako yliopistosairaalan muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Väitöskirjassa tutkittiin hoitohenkilökunnan välistä työnjakoa yliopistosairaalassa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn avulla.

Making sense of hospital change project actuality
 • Väitöskirjassa tutkittiin sairaalan moniammatillisia muutosprosesseja haastattelun avulla.