Marjo Suhonen

Marjo Suhonen

PhD, Docent

Yliopistonlehtori
Terveyshallintotiede

Biografia

76 vertaisarvioitua tieteellistä kirjoitusta hallintotieteellisissä ja terveystietellisissä julkaisuissa. Johtajana tutkimusryhmässä, josta kolme väitellyttä ja seitsemän väitöskirjantekijää.

Tutkimusaiheet

 • Terveysalan johtaminen
 • Projektit
 • Muutosprosessit
 • Digitalisaatio
 • Integraatio
 • Työyhteisön henkisyys

Tietokannat

Social media

Tieteelliset ansiot

Tutkimusryhmät

 • Jäsen, Muutoksen tutkimuksen ryhmä

Valikoidut julkaisut

 • Ylitalo-Katajisto, Kirsti; Tiirinki, Hanna; Jokelainen, Jari; Suhonen, Marjo (2019) Individualised integration of social and health services for frequent attenders. - Journal of integrated care 27 (4), 316-327 . [Original]
 • Lunkka, Nina; Pietiläinen, Ville; Suhonen, Marjo (2019) A Discursive Sensemaking Perspective on Project-Based Work in Public Healthcare. - Project management journal online first, online first . [Original] [Self-archived]
 • Pirkola, Heidi; Rantakokko, Piia; Suhonen, Marjo (2016) Workplace spirituality in health care : an integrated review of the literature. - Journal of nursing management 24 (7), 859-868 . [Original]
 • Jansson, Noora; Lunkka, Nina; Suhonen, Marjo; Meriläinen, Merja, Wiik, Heikki (2019) The emergence of sensemaking through socio-material practices. - Journal of organizational change management online first, online first . [Original]
 • Komulainen, Hanna; Mertaniemi, Elisa; Lunkka, Nina; Jansson, Noora; Meriläinen, Merja; Wiik, Heikki; Suhonen, Marjo (2019) Persuasive speech in multi-professional change facilitation meetings : a rhetorical discourse analysis. - Journal of health organization and management 33 (4), 396-412 . [Original] [Self-archived]
 • Lunkka, Nina; Pätsi, Jaana; Suhonen, Marjo (2017) Kerrottu tyytyväisyys, pettymys ja ärtymys sairaalan organisaatiomuutoksen kontekstissa - osastonhoitajien tunteet merkityksellistämisen prosessissa. - Hallinnon tutkimus 36, 170-185
 • Malila, Niina; Lunkka, Nina; Suhonen, Marjo (2018) Authentic leadership in healthcare : a scoping review. - Leadership in health services 31 (1), 129-146 . Original: [Original]
 • Ylitalo-Katajisto, Kirsti; Törmänen, Outi; Tiirinki, Hanna; Suhonen, Marjo (2018) Profiling Frequent Attenders to Social and Health C are Services from the Perspective of Knowledge-Based Management. - International Journal of Caring Sciences 11 (1), 371-378 . http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/42_yiltato_original_11_1.pdf. Self-archived: [Original] [Self-archived]
 • Tiirinki, Hanna; Suhonen, Marjo; Lunkka, Nina; Turkki, Leena (2016) Diversiteetin kohtaaminen moniammatillisessa terveysalan johtamisessa. Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Syväjärvi, Antti; Pietiläinen, Ville. - Ei sarjaa/No series. Tampere. 103-146. [Original]

Ohjauskokemus

Nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjako yliopistosairaalan muuttuvassa toimintaympäristössä. 2017.
 • Väitöskirjassa tutkittiin hoitohenkilökunnan välistä työnjakoa yliopistosairaalassa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn avulla.

Making sense of hospital change project actuality. 2018.
 • Väitöskirjassa tutkittiin sairaalan moniammatillisia muutosprosesseja haastattelun avulla.

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöity sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen kokoaminen. 2019.
 • Väitöskirjatutkimuksessa kuvailtiin paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöityä sote-palvelujen integraatiota tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta. Tuloksena syntyi asiakasprofiileja.