Marjukka Käsmä

Marjukka Käsmä

FT

Projektikoordinaattori

Biografia

Väitöskirjassani tutkin marginaalisten ryhmien osallistumista massiivisessa monen pelaajan verkkoroolipelissä. Miten sosiaalinen toiminta muotoutuu tässä ympäristössä ja miten se vaikuttaa pelaajien osallistumiseen peliyhteisöön? Lähestymistapani tutkimukseen oli (auto)etnografinen ja neksusanalyyttinen. Tutkimus oli Eudaimonia-tohtorinkoulutusohjelman ja Humanistisen tiedekunnan rahoittama.

Lisäksi toimin projektissa, jossa perehdymme projektipohjaiseen oppimiseen koulukontekstissa. Fokuksessa on formaalien ja epäformaalien oppimistilanteiden kerrokseisuus ja tämän vaikutus mielekkään oppimisen syntyyn.

 

Tutkimusaiheet

  • neksusanalyysi
  • verkkovuorovaikutuksen osallistuttavuus
  • intersektionaalinen feminismi
  • teknologiantäyteinen arki

Rahoitetut tutkimusprojektit

Life in the margins of a virtual world - structures of marginalization in World of Warcraft (väitöstutkimus)

Julkaisut ja esitelmät

Kuure, L.; Kälkäjä, S. & Käsmä, M. 2017. Fluid layers of formality in a school setting. Paper presented at AFinLA 2017 Autum Symposium. November 11, Turku, Finland.

Kuure, L.; Kälkäjä, S. & Käsmä, M. 2017. Merging the formal and the informal: language learning and game design. Paper presented at AILA 2017 World Congress. July 23-28, Rio de Janeiro, Brazil.

Käsmä, M. 2017. Social Anxiety in a Virtual World. Paper presented at AILA 2017 World Congress. July 23-28, Rio de Janeiro, Brazil.

Käsmä, M. 2016. On Researching Discriminatory Social Constructs Online using Nexus Analysis. Paper presented at XLIII Annual Conference of Linguistics. May 27, Oulu, Finland.

Käsmä, M. 2016. On Social Anxiety and World of Warcraft. Paper presented at NorDisCo 2016. November 24, Oslo, Norway.

Käsmä, M. 2016. Why do players experience social anxiety in a virtual world? Poster presented at DiGRA 2016. August 1, Dundee, Great Britain.

Käsmä, M. 2015. Social Anxiety and Participating in a Changing Game World. Poster presented at  AFinLa Autumn Symposium. November 14, Helsinki, Finland.

Käsmä, M. 2014. Social Practices of Gender Discrimination in World of Warcraft Player Culture. Paper presented at NorDisCo 2014, the Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. November 12-14, Jyväskylä, Finland.

Käsmä, M. 2014. Gender, players and the perceived lack of skillful participation in gaming. Poster session presented at Complexity of (inter)action symposium. October 9-11, Oulu, Finland.

Tutkimusryhmät

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Multimodaalisuus vuorovaikutuksessa ja toiminnassa Langnet-teemaryhmän vetäjä (2016-2018)