Mia Raasakka

Mia Monnius

Lääkäri (LL): Vastuulääkäri, Terveystalo julkiset palvelut Oy

Tohtorikoulutettava, Biocenter Oulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Biografia

Mia Monnius on lääketieteen lisensiaatti ja työskennellyt tohtorikoulutettavana professori Johanna Myllyharjun tutkimusryhmässä vuodesta 2015. Projekteissa keskiössä ovat HIF prolyyli-4-hydroksylaasit ja niiden osuus erityisesti keskushermoston (auto)inflammaatioprosesseihin ja ihon anatomiaan. HIF prolyyli 4-hydroksylaasit ovat hypoksiavasteen säätelyn avainentsyymejä, elimistön happisensoreita. Hypoksiavaste linkittyy olennaisesti myös immuunijärjestelmän toimintaan monimutkaisen solu- ja välittäjäainetason kommunikaatioverkoston välityksellä. Geeniluenta ja elimistön (pato)fysiologiset toiminnot muuttuvat, kun HIF prolyyli 4-hydroksylaasien toimintaa hiljennetään normaalin happiosapaineen vallitessa. Tämän on raportoitu vaikuttavan myös immuunijärjestelmän toimintaan. HIF-P4H-inhibiittoreita tutkitaan mahdollisina lääkkeinä useisiin tautitiloihin liittyen ja ensimmäinen HIF-P4H-inhibiittori hyväksyttiin krooniseen munuaissairauteen liittyvän vaikean anemian hoitoon vuonna 2018. 

Tutkimusaiheet

  • Multippeliskleroosi
  • Keskushermosto
  • Immuunijärjestelmä
  • Karvafollikkelin kehitys
  • Hypoksia

Tietokannat

Social media