Miia Jansson

Miia Jansson

TtT

Researcher
Terveystieteet

Yhteensä 21 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 321, joista eniten siteerattu julkaisu 77. Julkaisujen h-indeksi on 9.00. (Google Scholar)

Biografia

Miia M Jansson väitteli Oulun yliopistosta terveystieteiden tohtoriksi vuonna 2014, jonka jälkeen hän on työskennellyt Lääketieteellisen kuvantamisen, tekniikan ja fysiikan tutkimusryhmässä tutkijatohtorina. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli ohjelmistoalalla sekä akuutti- ja tehohoidossa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten interventioiden kehittämisestä, jalkauttamisesta sekä vaikuttavuuden arvioinnista terveydenhuoltoalalla. Nykyisessä tehtävässään hän keskittyy terveydenhuollon digitalisaatioon.

 

Tutkimusaiheet

 • Kliininen hoitotyö ja sen arviointi
 • Näyttöön perustuva toiminta
 • Terveysalan pedagoginen tutkimus
 • Terveydenhuollon digitalisaatio

An Intelligent Customer-Driven Solution for Orthopedic and Pediatric Surgery Care (ICORY-hanke) 2018-2020

Työpaketin vetäjä (WP4)

Selected publications

 1. Jansson MM, Harjumaa M, Puhto A-P, Pikkarainen M. Patients’ satisfaction and experiences during elective primary fast-track total hip and knee arthroplasty journey: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing. DOI:10.1111/jocn.15121.
 2. Jansson MM, Harjumaa M, Puhto A-P, Pikkarainen M. Healthcare professionals’ perceived problems in fast-track hip and knee arthroplasty: results of a qualitative interview study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2019; 14: 294.
 3. Jansson MM, Harjumaa M, Puhto A-P, Pikkarainen M. Healthcare professionals’ proposed eHealth needs in elective primary fast-track total hip and knee arthroplasty journey: A qualitative interview study. Journal of Clinical Nursing. DOI: 10.1111/jocn.15028.
 4. Jansson MM, Karhu J, Ahvenjärvi L, Autio T, Syrjälä H, Ala-Kokko T. Paranasal sinus changes in patients undergoing invasive ventilation – a single-center cohort study. Submitted.
 5. Jansson MM, Syrjälä H, Ala-Kokko T. Implementation of strategies to liberate patients from mechanical ventilation in a tertiary-level medical center.  American Journal of Infection Control. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.03.010.
 6. Jansson MM, Rantala A, Puhto A-P, Pikkarainen M. The effectiveness of telerehabilitation and web-based follow-up in patients with total hip and knee arthroplasty: a systematic review. Submitted.
 7. Jansson MM, Syrjälä H, Ala-Kokko T. Association of nurse staffing and nursing workload with ventilator-associated pneumonia and mortality: A prospective, single-center cohort study. Journal of Hospital Infection, doi: 10.1016/j.jhin.2018.12.001.
 8. Jansson MM, Syrjälä H, Talman K, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Critical care nurses’ knowledge of, adherence to and barriers toward institution-specific ventilator bundle. American Journal of Infection Control 2018; 46(9): 1051-1056.
 9. Leppänen S, Jansson MM, Pesonen HM, Elo S. Effectiveness of Education in Improving the Performance of Medical Emergency Team Nurses. Clinical Simulation in Nursing 2017: 1-8, in press.
 10. Jansson MM, Ala-Kokko T, Ohtonen P, Ahvenjärvi L, Karhu J, Syrjälä H. What is the applicability of a novel surveillance concept of ventilator-associated events? Infect Control Hosp Epidemiology 2017; 38: 983 – 988.
 11. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Effects of simulation education on oral care practices – a RCT. Nursing in Critical Care 2017; 22: 161 – 168.
 12. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Longitudinal effects of single-dose simulation education with structured debriefing and verbal feedback on endotracheal suctioning knowledge and skills - a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control 2017; 45 :83 – 85.
 13. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Simulation education as a single intervention does not improve hand hygiene practices – a randomized controlled follow-up study. American Journal of Infection Control. American Journal of Infection Control 2016; 44: 625 – 630.
 14. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Randomized, controlled trial of the effectiveness of simulation education: A 24-month follow-up study in a clinical setting. American Journal of Infection Control 2016; 44: 387 – 393.
 15. Jansson M, Ala-Kokko T, Ohtonen P, Meriläinen M, Syrjälä H, Kyngäs H. Effectiveness of human patient simulation education in the nursing management of the mechanically ventilated patient – a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control 2014; 42: 271 – 276.
 16. Jansson M, Kyngäs H, Kääriäinen M. Effectiveness of human patient simulation education in improving infection control practices – a systematic review. Nursing Education and Practice 2014; 4: 1 – 6.
 17. Jansson M, Ala-Kokko T, Syrjälä H, Kyngäs H. Development and psychometric testing of Ventilator Bundle Questionnaire and Observation Schedule. American Journal of Infection Control 2014; 42: 381 – 384.
 18. Jansson M, Kääriäinen M, Kyngäs H. The effectiveness of educational programs in preventing ventilator-associated pneumonia – a systematic review. Journal of Hospital Infection 2013; 84: 206 – 214.
 19. Jansson M, Ala-Kokko T, Ylipalosaari P, Syrjälä H, Kyngäs H. Critical care nurses’ knowledge of, adherence to and barriers toward evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia – a survey study. Intensive and Critical Care Nursing 2013; 29: 216 – 227.
 20. Jansson M, Ala-Kokko T, Ylipalosaari P, Kyngäs H. Evaluation of endotracheal-suctioning practices of critical-care nurses – an observational correlation study. Journal of Nursing Education and Practice 2013; 3: 99 – 105.
 21. Jansson M, Kyngäs H, Kääriäinen M. The effectiveness of educational programmes in ventilator bundle implementation – a systematic review. OA Anaesthetics 2013; 1: 6.
 22. Jansson M, Kääriäinen M, Kyngäs H. Effectiveness of simulation-based education in critical care nurses' continuing education. Clinical Simulation in Nursing 2012: e1 – e 6.

Conference proceedings

 1. Vesty G, Pikkarainen M, Jansson M. Gamification and Digital Technologies (mobile applications) in patient care journey: cost-benefit analysis. Choosing Wisely Australia 30.5.2019; posteri.
 2. Kemppainen L, Pikkarainen M, Jansson M, Ahokangas P, Koivumäki T, Harjumaa M. Creating value through resource complementarity in health service ecosystem: Case digital surgery journey innovation. The Second Global Conference on Crating Value, New York; 14.-15.5.2019.
 3. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Tehostetun suunhoitoprotokollan kehittäminen ja käyttöönotto. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät 24. – 25.9.2015.
 4. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Alahengitysteiden puhdistamiskäytänteiden päivittäminen ja käyttöönotto. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät 24. – 25.9.2015.
 5. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Tehostetun suunhoitoprotokollan kehittäminen ja käyttöönotto. Tehohoitopäivät Tampere 23. – 24.4.2015.
 6. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Alahengitysteiden puhdistamiskäytänteiden päivittäminen ja käyttöönotto. Tehohoitopäivät Tampere 23. – 24.4.2015.
 7. Jansson M, Karjula E, Ala-Kokko T, Syrjälä H. Development and implementation of an oral care protocol for invasively ventilated critically ill adult patients. 6th EfCCNa Congress 2015, Valencia, Espanja 29 – 31.1. 2015.
 8. Jansson M, Karjula E, Ala-Kokko T, Syrjälä H. Development and implementation of an endotracheal suctioning guideline for invasively ventilated critically ill adult patients. 6th EfCCNa Congress 2015, Valencia, Espanja 29 – 31.1.2015.
 9. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Puutteellinen tietotaso ja hoitosuositusten noudattamatta jättäminen – haaste hoitotyön koulutukselle ja tehohoidolle. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, Rovaniemi 26.9.2013.
 10. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Koulutusinterventioiden vaikuttavuus ventilaattoripneumonian ehkäisyssä – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, Rovaniemi  27.9.2013.
 11. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Simulaatiokoulutuksen vaikuttavuus mekaanisesti ventiloitujen potilaiden hoidon hallinnassa – satunnaistettu kontrolloitu koe (RCT). Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Metropolia, Helsinki 4.6.2013.
 12. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Mekaanisesti ventiloidun potilaan hoitotoimien hallinta – mittarien kehittäminen ja validointi. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Metropolia, Helsinki 4.6.2013.
 13. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Kartoitus alahengitysteiden imukäytänteistä Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastoilla – havainnointitutkimus. Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y., XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Oulu 27.9.2012.

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Vertaisarvioija; Journal of Nursing Education and Practice, International Journal of Nursing Studies, Tutkiva Hoitotyö, Hoitotiede etc.
 • Sihteeri; Hoitotieteen tutkimusseura, Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016
 • Ryhmänohjaaja; Thule-tohtoriohjelman Tohtorijuna, Thule-instituutti 2013-2014

Tutkimusryhmät

 • Tutkijatohtori, Kirurgian anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö
 • Tohtoriopiskelija, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Ohjauskokemus

 • Elektronista tiedonsiirtoa edesauttavat ja haittaavat tekijät aivohalvauspotilaan hoitoketjussa terveydenhuollon ammattilaisten kuvaamana (meneillään oleva)

 • Alzheimerin tautia sairastavien käyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut: systemaattinen kirjallisuuskatsaus (meneillään oleva)

 • MET-sairaanhoitajien osaamisvaatimukset ja koulutuksen vaikutus osaamiseen

 • Hoitoisuuden arviointi tehohoitotyössä. Tehohoitotyön luokitusjärjestelmän reliabiliteetin testaus Oulun yliopistollisen sairaalan aikuisten teho-osastoilla sekä tehovalvontayksikössä