Miia Jansson

Miia Jansson

TtT

Dosentti
Terveystieteet

Yhteensä 38 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 428, joista eniten siteerattu julkaisu 93. Julkaisujen h-indeksi on 12.00. (Google Scholar)

Biografia

Miia M Jansson väitteli Oulun yliopistosta terveystieteiden tohtoriksi vuonna 2014, jonka jälkeen hän on työskennellyt Lääketieteellisen kuvantamisen, tekniikan ja fysiikan tutkimusryhmässä yliopistotutkijana. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli ohjelmistoalalla sekä akuuttihoidossa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten interventioiden kehittämisestä, jalkauttamisesta sekä vaikuttavuuden arvioinnista terveydenhuoltoalalla. Nykyisessä tehtävässään hän keskittyy terveydenhuollon digitalisaatioon.

 

Tutkimusaiheet

 • Kliininen hoitotyö ja sen arviointi
 • Näyttöön perustuva toiminta
 • Terveysalan pedagoginen tutkimus
 • Terveydenhuollon digitalisaatio

An Intelligent Customer-Driven Solution for Orthopedic and Pediatric Surgery Care (ICORY-hanke) 2018-2020

Työpaketin vetäjä (WP4)

Selected publications

 1. Jansson MM, Harjumaa M, Puhto A-P, Pikkarainen M. Patients’ satisfaction and experiences during elective primary fast-track total hip and knee arthroplasty journey: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing. DOI:10.1111/jocn.15121.
 2. Jansson MM, Harjumaa M, Puhto A-P, Pikkarainen M. Healthcare professionals’ perceived problems in fast-track hip and knee arthroplasty: results of a qualitative interview study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2019; 14: 294.
 3. Jansson MM, Harjumaa M, Puhto A-P, Pikkarainen M. Healthcare professionals’ proposed eHealth needs in elective primary fast-track total hip and knee arthroplasty journey: A qualitative interview study. Journal of Clinical Nursing. DOI: 10.1111/jocn.15028.
 4. Jansson MM, Karhu J, Ahvenjärvi L, Autio T, Syrjälä H, Ala-Kokko T. Paranasal sinus changes in patients undergoing invasive ventilation – a single-center cohort study. Submitted.
 5. Jansson MM, Syrjälä H, Ala-Kokko T. Implementation of strategies to liberate patients from mechanical ventilation in a tertiary-level medical center.  American Journal of Infection Control. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.03.010.
 6. Jansson MM, Rantala A, Puhto A-P, Pikkarainen M. The effectiveness of telerehabilitation and web-based follow-up in patients with total hip and knee arthroplasty: a systematic review. Submitted.
 7. Jansson MM, Syrjälä H, Ala-Kokko T. Association of nurse staffing and nursing workload with ventilator-associated pneumonia and mortality: A prospective, single-center cohort study. Journal of Hospital Infection, doi: 10.1016/j.jhin.2018.12.001.
 8. Jansson MM, Syrjälä H, Talman K, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Critical care nurses’ knowledge of, adherence to and barriers toward institution-specific ventilator bundle. American Journal of Infection Control 2018; 46(9): 1051-1056.
 9. Leppänen S, Jansson MM, Pesonen HM, Elo S. Effectiveness of Education in Improving the Performance of Medical Emergency Team Nurses. Clinical Simulation in Nursing 2017: 1-8, in press.
 10. Jansson MM, Ala-Kokko T, Ohtonen P, Ahvenjärvi L, Karhu J, Syrjälä H. What is the applicability of a novel surveillance concept of ventilator-associated events? Infect Control Hosp Epidemiology 2017; 38: 983 – 988.
 11. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Effects of simulation education on oral care practices – a RCT. Nursing in Critical Care 2017; 22: 161 – 168.
 12. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Longitudinal effects of single-dose simulation education with structured debriefing and verbal feedback on endotracheal suctioning knowledge and skills - a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control 2017; 45 :83 – 85.
 13. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Simulation education as a single intervention does not improve hand hygiene practices – a randomized controlled follow-up study. American Journal of Infection Control. American Journal of Infection Control 2016; 44: 625 – 630.
 14. Jansson M, Syrjälä H, Ohtonen P, Meriläinen M, Kyngäs H, Ala-Kokko T. Randomized, controlled trial of the effectiveness of simulation education: A 24-month follow-up study in a clinical setting. American Journal of Infection Control 2016; 44: 387 – 393.
 15. Jansson M, Ala-Kokko T, Ohtonen P, Meriläinen M, Syrjälä H, Kyngäs H. Effectiveness of human patient simulation education in the nursing management of the mechanically ventilated patient – a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control 2014; 42: 271 – 276.
 16. Jansson M, Kyngäs H, Kääriäinen M. Effectiveness of human patient simulation education in improving infection control practices – a systematic review. Nursing Education and Practice 2014; 4: 1 – 6.
 17. Jansson M, Ala-Kokko T, Syrjälä H, Kyngäs H. Development and psychometric testing of Ventilator Bundle Questionnaire and Observation Schedule. American Journal of Infection Control 2014; 42: 381 – 384.
 18. Jansson M, Kääriäinen M, Kyngäs H. The effectiveness of educational programs in preventing ventilator-associated pneumonia – a systematic review. Journal of Hospital Infection 2013; 84: 206 – 214.
 19. Jansson M, Ala-Kokko T, Ylipalosaari P, Syrjälä H, Kyngäs H. Critical care nurses’ knowledge of, adherence to and barriers toward evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia – a survey study. Intensive and Critical Care Nursing 2013; 29: 216 – 227.
 20. Jansson M, Ala-Kokko T, Ylipalosaari P, Kyngäs H. Evaluation of endotracheal-suctioning practices of critical-care nurses – an observational correlation study. Journal of Nursing Education and Practice 2013; 3: 99 – 105.
 21. Jansson M, Kyngäs H, Kääriäinen M. The effectiveness of educational programmes in ventilator bundle implementation – a systematic review. OA Anaesthetics 2013; 1: 6.
 22. Jansson M, Kääriäinen M, Kyngäs H. Effectiveness of simulation-based education in critical care nurses' continuing education. Clinical Simulation in Nursing 2012: e1 – e 6.

Conference proceedings

 1. Vesty G, Pikkarainen M, Jansson M. Gamification and Digital Technologies (mobile applications) in patient care journey: cost-benefit analysis. Choosing Wisely Australia 30.5.2019; posteri.
 2. Kemppainen L, Pikkarainen M, Jansson M, Ahokangas P, Koivumäki T, Harjumaa M. Creating value through resource complementarity in health service ecosystem: Case digital surgery journey innovation. The Second Global Conference on Crating Value, New York; 14.-15.5.2019.
 3. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Tehostetun suunhoitoprotokollan kehittäminen ja käyttöönotto. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät 24. – 25.9.2015.
 4. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Alahengitysteiden puhdistamiskäytänteiden päivittäminen ja käyttöönotto. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät 24. – 25.9.2015.
 5. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Tehostetun suunhoitoprotokollan kehittäminen ja käyttöönotto. Tehohoitopäivät Tampere 23. – 24.4.2015.
 6. Jansson, M, Karjula E, Järvinen R, Syrjälä H, Meriläinen M, Ala-Kokko T. Alahengitysteiden puhdistamiskäytänteiden päivittäminen ja käyttöönotto. Tehohoitopäivät Tampere 23. – 24.4.2015.
 7. Jansson M, Karjula E, Ala-Kokko T, Syrjälä H. Development and implementation of an oral care protocol for invasively ventilated critically ill adult patients. 6th EfCCNa Congress 2015, Valencia, Espanja 29 – 31.1. 2015.
 8. Jansson M, Karjula E, Ala-Kokko T, Syrjälä H. Development and implementation of an endotracheal suctioning guideline for invasively ventilated critically ill adult patients. 6th EfCCNa Congress 2015, Valencia, Espanja 29 – 31.1.2015.
 9. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Puutteellinen tietotaso ja hoitosuositusten noudattamatta jättäminen – haaste hoitotyön koulutukselle ja tehohoidolle. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, Rovaniemi 26.9.2013.
 10. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Koulutusinterventioiden vaikuttavuus ventilaattoripneumonian ehkäisyssä – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, Rovaniemi  27.9.2013.
 11. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Simulaatiokoulutuksen vaikuttavuus mekaanisesti ventiloitujen potilaiden hoidon hallinnassa – satunnaistettu kontrolloitu koe (RCT). Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Metropolia, Helsinki 4.6.2013.
 12. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Mekaanisesti ventiloidun potilaan hoitotoimien hallinta – mittarien kehittäminen ja validointi. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla, Metropolia, Helsinki 4.6.2013.
 13. Jansson M, Ala-Kokko T, Kyngäs H. Kartoitus alahengitysteiden imukäytänteistä Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastoilla – havainnointitutkimus. Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y., XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Oulu 27.9.2012.

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Vertaisarvioija; Journal of Nursing Education and Practice, International Journal of Nursing Studies, Tutkiva Hoitotyö, Hoitotiede etc.
 • Sihteeri; Hoitotieteen tutkimusseura, Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016
 • Ryhmänohjaaja; Thule-tohtoriohjelman Tohtorijuna, Thule-instituutti 2013-2014

Tutkimusryhmät

 • Tutkijatohtori, Kirurgian anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö
 • Tohtoriopiskelija, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Ohjauskokemus

 • Elektronista tiedonsiirtoa edesauttavat ja haittaavat tekijät aivohalvauspotilaan hoitoketjussa terveydenhuollon ammattilaisten kuvaamana (meneillään oleva)

 • Alzheimerin tautia sairastavien käyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut: systemaattinen kirjallisuuskatsaus (meneillään oleva)

 • MET-sairaanhoitajien osaamisvaatimukset ja koulutuksen vaikutus osaamiseen

 • Hoitoisuuden arviointi tehohoitotyössä. Tehohoitotyön luokitusjärjestelmän reliabiliteetin testaus Oulun yliopistollisen sairaalan aikuisten teho-osastoilla sekä tehovalvontayksikössä