Mika Ylianttila

Tkt, DI, eMBA

Apulaisprofessori (associate professor, tenure track)
5G, Beyond 5G, Edge computing, Network security, Network virtualization

Yhteensä 174 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 4427, joista eniten siteerattu julkaisu 670. Julkaisujen h-indeksi on 33.00. (Google Scholar)

Biografia

Mika Ylianttila on apulaisprofessori (associate professor, tenure track) Centre for Wireless Communications (CWC) Verkot ja Järjestelmät - langattoman tietoliikenteen tutkimusyksikössä, Oulun yliopiston Tieto ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Hän vetää 5G ja tulevaisuuden tietoliikenneverkkojen tietoturvaan ja virtualisointiin keskittyvää NSOFT (Network security and sofwarization) tutkimusryhmää ja on tietoliikennetekniikan tohtorikoulutusohjelman vastuuhenkilö. Hän on toiminut aiemmin johtajana Center for Internet Excellence innovaatioyksikössä (2012-2015) sekä varajohtajana MediaTeam tutkimusryhmässä (2009-2011), sekä tietotekniikan professorina (mvs) vastaten Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta (2005-2010). Hän teki tekniikan tohtorin tutkinnon tietoliikenteestä Oulun yliopistosta 2005. Hänellä on yli 170 vertaisarvioitua julkaisua. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. reunalaskenta, verkkojen tietoturva, virtualisointitekniikat ja ohjelmisto-ohjatut (sdn) verkot. Hän on IEEE Senior Member, ja Wireless Networks lehdessä editori.

Social media

Tutkimusryhmät

  • Apulaisprofessori (associate professor, tenure track), CWC-Verkot ja Järjestelmät