We can never grasp the current moment as it is. This is the starting point of learning and reflection.

Minna-Kerttu Vienola

Minna-Kerttu Vienola

YTM

Doctoral researcher
Political philosophy of education, phenomenology

Biografia

Tutkimuksessani käsitteellistän julkista keskustelua jaettuna oppimistilanteena ja selvitän kyseisen oppimistilanteen mahdollisuuksien ehtoja Maurice Merleau-Pontyn havainnon- ja ruumiinfenomenologian sekä siitä johdetun demokratiateorian pohjalta. Tutkimukseni motivaationa on demokraattisen yhteiskunnan kestävyys. Julkinen keskustelu sekä oppiminen ovat nimittäin olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. 

Teoriataustani on fenomenologiassa, erityisesti Merleau-Pontyn ja Edmund Husserlin töissä. Käytän heidän töitään tutkiakseni julkisessa keskustelussa tapahtuvaa oppimisprosessia affektien (vaikutusten) sedimentaationa sekä yksilöön että yhteiskuntaan, ja tämän käsitteellistyksen perusteella tutkin edelleen julkisen keskustelun piirteitä, jotka vaikuttavat jaetun ja yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksiin. Määrittelen tämän hetkisen alani yhteiskunnalliseksi kasvatusfilosofiaksi.

Akateeminen taustani on filosofiassa ja kasvatustieteessä. Olen opiskellut filosofiaa ja kasvatustiedettä Helsingin yliopistossa sekä filosofiaa Tübingenin ja Jyväskylän yliopistoissa.