Mirka Hintsanen

PhD

Professori
Psychology

Yhteensä 130 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 1748, joista eniten siteerattu julkaisu 100. Julkaisujen h-indeksi on 22.00. (Web of Science)

Biografia

Tutkimukseni liittyy laajasti psykologia eri osa-alueisiin persoonallisuus- ja kehityspsykologiasta terveys-, työ- ja kasvatuspsykologiaan. Aloitin tutkijanurani työstressin ja ateroskleroosin tutkimisesta. Sen jälkeen siirryin tutkimaan esimerkiksi persooanllisuuspiirteitä terveyden ja hyvinvoinnin ennustajina, persoonallisuuden kehitystä, akuuttia ja kroonista stressiä, geeni x ympäristö interaktioita ja sukupolvien välistä siirtymää esimerkiksi vanhempi - lapsi suhteen laadussa. Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy erityisesti myötätuntoon ja sen kehitykseen ja seurauksiin. Tutkimukseni on monitieteistä ja teen yhteistyötä monien eri alojen edustajien kanssa mukaan lukien psykiatria, lääketiede, genetiikka, neurologia ja kasvatustieteet.

Tutkimusaiheet

  • Myötätunto
  • Persoonallisuuspsykologia
  • Kehityspsykologia
  • Terveyspsykologia
  • Työ- ja organisaatiopsykologia
  • Kasvatuspsykologia

Social media

Tutkimusvierailut

  • Menzies Research Institute, University of Tasmania, Australia