Noora Hirvonen

Noora Hirvonen

FT

Yhteensä 28 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 581, joista eniten siteerattu julkaisu 256. Julkaisujen h-indeksi on 8.00. (Google Scholar)

Biografia

Tutkimusintressini kohdistuvat ihmisten informaatioon ja tietoon liittyvään toimintaan ja osaamiseen erityisesti terveyden kontekstissa. Olen työskennellyt tutkijatohtorina kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa: CogAHealth-hankkeessa olemme tarkastelleet terveystiedon auktoriteettien rakentumista nuorten keskuudessa. HIBA-hanke on keskittynyt ikääntyvien digitaalisten terveyspalvelujen käyttöön.

Syyskuussa 2019 aloitin Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina hankkeessa Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa.

Tutkimusaiheet

 • Informaatiolukutaito
 • Tietokäytännöt
 • Terveystiedon lukutaito
 • Terveystieto

Tutkimusryhmät

 • Tutkijatohtori, CogAHealth
 • HIM Oulu&Åbo
 • INSPIRES
 • Medical Research Center Oulu

Valikoidut julkaisut

 • Hirvonen, Noora; Palmgren-Neuvonen, Laura (2019) Cognitive authorities in health education classrooms: A nexus analysis on group-based learning tasks. - Library and information science research 41 (3), 100964 . [Original] [Self-archived]
 • Hirvonen, Noora; Tirroniemi, Alisa; Kortelainen, Terttu (2018) The cognitive authority of user-generated health information in an online forum for girls and young women. - Journal of Documentation early view, early view . [Original]
 • Hirvonen, Noora; Ek, Stefan; Niemelä, Raimo; Pyky, Riitta; Ahola, Riikka; Korpelainen, Raija; Huotari, Maija-Leena (2016) Everyday health information literacy in relation to health behavior and physical fitness : A population-based study among young men. - Library & Information Science Research 38 (4), 308–318
 • Hirvonen, Noora (2015) Health information matters : everyday health information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 133. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 210, [91]. [Original]
 • Hirvonen, Noora; Ek, Stefan; Niemelä, Raimo; Korpelainen, Raija; Huotari, Maija-Leena (2015) Socio-demographic characteristics associated with the everyday health information literacy of young men. - Information Research 20 (1), 25
 • Hirvonen, Noora; Enwald, Heidi; Bath, Peter A.; Pyky, Riitta; Korpelainen, Raija; Huotari, Maija-Leena (2015) Individual factors affecting preferences for feedback message tactics in the contexts of physical activity. - Journal of Health Communication 20 (2), 220-229
 • Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena; Niemelä, Raimo; Korpelainen, Raija (2012) Information Behavior in Stages of Exercise Behavior Change. - Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (9), 1804-1819
 • Jääskeläinen, Erika; Juola, Pauliina; Hirvonen, Noora; McGrath, John J.; Saha, Sukanta; Isohanni, Matti; Veijola, Juha; Miettunen, Jouko (2013) A systematic review and meta-analysis of recovery in schizophrenia. - Schizophrenia bulletin 39 (6), 1296-1306 . [Original]
 • Huvila, Isto; Enwald, Heidi; Eriksson-Backa, Kristina; Hirvonen, Noora; Nguyen, Hai; Scandurra, Isabella (2018) Anticipating ageing : Older adults reading their medical records. - Information Processing and Management 54 (3), 394-407 . [Original] [Self-archived]

Tutkimusvierailut

 • Tutkijavierailu. Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID), Trier, Saksa
  8.12.2014 - 12.12.2014

 • Tutkijavierailu. The Centre for Health Information Management Research, Sheffield, Iso-Britannia
  24.6.2012 - 8.7.2012