Noora Hirvonen

Noora Hirvonen

FT

Yhteensä 28 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 1436, joista eniten siteerattu julkaisu 578. Julkaisujen h-indeksi on 13.00. (Google Scholar)

Biografia

Työskentelen tekoälyn lukutaitoihin (AI literacies) keskittyvänä apulaisprofessorina (assistant professor, tenure track) Informaatiotutkimuksen oppiaineessa Historian, kulttuurin ja viestinnän tutkimusyksikössä Humanistisessa tiedekunnassa. Tehtävä on osa Oulun yliopiston GenZ-profilaatiohanketta, jossa tarkastellaan ihmisten osaamista, oppimimista ja toimintaa digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Tutkimukseni lähtökohtana on sosiokulttuurinen käsitys informaatiolukutaidosta ja se keskittyy nuorten käytäntöihin ja osaamiseen arjen informaatioympäristöissä, joiden muotoutumiseen tekoälyteknologiat vaikuttavat. Aikaisempi tutkimukseni on kohdistunut erityisesti terveystiedon hankintaan, arviointiin, käyttöön ja luomiseen liittyviin käytäntöihin ja osaamiseen (ks. Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa ja Kognitiiviset auktoriteetit nuorten terveystietoon liittyvissä ympäristöissä) ja minulle on myönnetty terveysviestinnän dosentuuri Oulun yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimusaiheet

 • Informaatiolukutaito
 • Tietokäytännöt
 • Terveystiedon lukutaito
 • Terveystieto

Tutkimusryhmät

 • HIM Oulu&Åbo
 • INSPIRES
 • Medical Research Center Oulu

Valikoidut julkaisut

 • Hirvonen, Noora (2020) Kenen päätös? Toimijoiden asemat ja tiedolliset auktoriteetit HPV-rokotuskeskustelussa. - Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (3), 228–240 . [Original]
 • Nygård Tuula, Hirvonen Noora, Räisänen Sari, Korkeamäki Riitta-Liisa (2020) Ask Your Mother! Teachers’ Informational Authority Roles in Information-seeking and Evaluation Tasks in Health Education Lessons. - Scandinavian journal of educational research 13.7.2020, 1-14 [Self-archived]
 • Hirvonen, Noora; Enwald, Heidi; Mayer, Anne-Kathrin; Korpelainen, Raija; Pyky, Riitta; Salonurmi, Tuire; Savolainen, Markku J.; Nengomasha, Cathrine; Abankwah, Ruth; Uutoni, Wilhelm; Niemelä, Raimo; Huotari, Maija-Leena (2020) Screening everyday health information literacy among four populations. - Health information and libraries journal 37 (3), 192-203 . [Original] [Self-archived]
 • Hirvonen, Noora; Palmgren-Neuvonen, Laura (2019) Cognitive authorities in health education classrooms: A nexus analysis on group-based learning tasks. - Library and information science research 41 (3), 100964 . [Original] [Self-archived]
 • Hirvonen, Noora; Enwald, Heidi; Känsäkoski, Helena; Eriksson-Backa, Kristina; Nguyen, Hai; Huhta, Anna-Maija; Huvila, Isto (2019) Older adults’ views on eHealth services : a systematic review of scientific journal articles. - International journal of medical informatics 135, 104031 . [Original] [Self-archived]
 • Multas, Anna-Maija; Hirvonen, Noora (2019) Employing nexus analysis in investigating information literacy. - Information research 24 (4), colis1944 . [Original] [Self-archived]
 • Hirvonen, Noora; Tirroniemi, Alisa; Kortelainen, Terttu (2018) The cognitive authority of user-generated health information in an online forum for girls and young women. - Journal of Documentation early view, early view . [Original]
 • Huhta, Anna-Maija; Hirvonen, Noora; Huotari, Maija-Leena (2018) Health Literacy in Web-Based Health Information Environments : Systematic Review of Concepts, Definitions, and Operationalization for Measurement. - Journal of medical internet research 20 (12), e10273 . [Original] [Self-archived]
 • Hirvonen, Noora (2015) Health information matters : everyday health information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 133. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 210, [91]. [Original]
 • Jääskeläinen, Erika; Juola, Pauliina; Hirvonen, Noora; McGrath, John J.; Saha, Sukanta; Isohanni, Matti; Veijola, Juha; Miettunen, Jouko (2013) A systematic review and meta-analysis of recovery in schizophrenia. - Schizophrenia bulletin 39 (6), 1296-1306 . [Original]

Tutkimusvierailut

 • Tutkijavierailu. Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID), Trier, Saksa
  8.12.2014 - 12.12.2014

 • Tutkijavierailu. The Centre for Health Information Management Research, Sheffield, Iso-Britannia
  24.6.2012 - 8.7.2012

Projektit

University of Oulu, 2016

Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa

Tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten tapaa arvottaa ja käyttää erilaisia tiedonlähteitä rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa.