Olli Karjalainen

Olli Karjalainen

FT

Tutkijatohtori
Maantiede

Yhteensä 4 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 65, joista eniten siteerattu julkaisu 40. Julkaisujen h-indeksi on 4.00. (Scopus)

Biografia

Keskeisenä teemana sekä paikallisella että globaalilla tasolla tekemässäni tutkimuksessa on ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi arktisten alueiden kehitykseen. Mielenkiintoni kohteena ovat kausittaiseen routaan ja ikiroutaan liittyvät prosessit ja niiden aikaansaamat geomorfologiset muodostumat. Lisäksi tarkastelen ikiroudan sulamisesta aiheutuvia hasardeja ja niiden vaikutusta arktisen alueen infrastruktuuriin. Käytän työssäni laajasti paikkatietojärjestelmiä ja tilastollisen mallinnuksen menetelmiä.

Tutkimusaiheet

 • Ikirouta ja periglasiaaliset prosessit
 • Geomorfologia
 • Globaali muutos
 • Geohasardit

Projects

ArcticSHOC: Spatial ensemble prediction of permafrost thaw, soil carbon and ground-ice in the Arctic

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry
 • https://nordia.journal.fi
 • Steering Committee Member, T-MOSAiC Arctic Infrastructure Action Group
 • https://www.t-mosaic.com/infrastructure.html
 • Young National Correspondent for Finland in GTN-P (Global Terrestrial Network for Permafrost)
 • National Representative for Finland in PYRN (Permafrost Young Researchers Network)

Tutkimusryhmät

 • Physical Geography Research Group (PGRG)

Valikoidut julkaisut

 • Karjalainen, Olli; Luoto, Miska; Aalto, Juha; Hjort, Jan (2019) New insights into the environmental factors controlling the ground thermal regime across the Northern Hemisphere: a comparison between permafrost and non-permafrost areas. - Cryosphere 13 (2), 693-707 . [Original] [Self-archived]
 • Karjalainen, Olli; Aalto, Juha; Luoto, Miska; Westermann, Sebastian; Romanovsky, Vladimir E.; Nelson, Frederick E.; Etzelmüller, Bernd; Hjort, Jan (2019) Circumpolar permafrost maps and geohazard indices for near-future infrastructure risk assessments. - Scientific data 6, 190037 . [Original]
 • Hjort, Jan; Karjalainen, Olli; Aalto, Juha; Westermann, Sebastian; Romanovsky, Vladimir E.; Nelson, Frederick E.; Etzelmüller, Bernd; Luoto, Miska (2018) Degrading permafrost puts Arctic infrastructure at risk by mid-century. - Nature Communications 9, 5147 . [Original] [Self-archived]
 • Aalto, J.; Karjalainen, O.; Hjort, J.; Luoto, M. (2018) Statistical Forecasting of Current and Future Circum-Arctic Ground Temperatures and Active Layer Thickness. - Geophysical Research Letters 45 (10), 4889-4898 . [Original]

Tutkimusvierailut

 • Oslon yliopisto/Geotieteiden laitos
  3.5.2018 - 15.6.2018