Outi Autti

FT

Biografia

FT Outi Autti on väitellyt ympäristösosiologian alalta ja on työskennellyt useissa monitieteisissä hankkeissa ja tutkimusryhmissä, joissa on tutkittu ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Autti on kulttuurisen sosiologian dosentti Lapin yliopistossa. Hän on perehtynyt kulttuuriseen ympäristötutkimukseen, pohjoisten alueiden sosiaalihistoriaan sekä koulutuksen alueelliseen eriarvoisuuteen. Auttin tutkimuksissa tarkastellaan usein näihin aiheisiin liittyviä valta-asetelmia, eriarvoisuutta ja marginaalisia ryhmiä.