Outi Kähkönen

Outi Kähkönen

PhD

Yliopisto-opettaja, post doc tutkija

Yhteensä 8 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 92. Julkaisujen h-indeksi on 5.00.

Biografia

Olen väitellyt terveystieteen tohtoriksi vuonna 2017, jonka jälkeen olen työskennellyt yliopisto-opettajana ja post doc-tutkijana hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä. Minulla on monipuolinen kokemus kardiologisesta hoitotyöstä sekä potilasohjauksen ja hoitoketjujen alueellisesta kehittämisestä. Tutkimustyössä kiinnostuksen kohteeni on sydänpotilaiden hoitoon sitoutuminen ja potilasohjauksen kehittäminen ja tutkimus digitaalisella hoitopolulla.

Tutkimusaiheet

 • Hoitoon sitoutuminen
 • Sydänpotilaan hoitotyö

VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Kähkönen O, Kyngäs H, Saaranen T, Kankkunen P, Miettinen H, Oikarinen A. 2019. Support from next of kin and nurses are significant predictors of long-term adherence to treatment in post-PCI patients. European Journal of Cardiovascular Nursing. First Published  November 20, 2019. https://doi.org/10.1177/1474515119887851

Kähkönen O, Kankkunen P, Saaranen T. Miettinen H, Kyngäs H. (2019) Hypothetical model of perceived adherence to treatment among patients with coronary heart disease after a percutaneous coronary intervention. Nursing Open. First published: 27 September 2019. https://doi.org/10.1002/nop2.381

Kähkönen O, Saaranen T, Kankkunen P, Lamidi ML, Kyngäs H and Miettinen H. 2018. Predictors of adherence to treatment by patients with coronary heart disease after a percutaneous coronary intervention. Journal of Clinical Nursing. 27(5–6): 989– 1003. doi: 10.1111/jocn.14153

Kähkönen O, Saaranen T, Lamidi M, Miettinen H and Kankkunen P. Perceived Health among Patients with Coronary Heart Disease Four Months after a Percutaneous Coronary Intervention. International Journal of Caring Sciences 10 (1): 54 – 66, 2017.

Kähkönen O, Kankkunen P, Miettinen H, Lamidi ML and Saaranen T. 2016. Perceived social support following percutaneous coronary intervention is a crucial factor in patients with coronary heart disease. Journal of Clinical Nursing 26(9 – 10): 1264 – 1280. doi: 10.1111/jocn.13527.

Kähkönen O, Kankkunen P, Saaranen T, Miettinen H, Kyngäs H and Lamidi ML. 2015. Motivation is a crucial factor for adherence to a healthy lifestyle among people with coronary heart disease after percutaneous coronary intervention. Journal of Advanced Nursing 71(10): 2364 - 2373. doi: 10.1111/jan.12708.

Kähkönen O, Kankkunen P & Saaranen T. 2012. Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan ohjaus. Hoitotiede 24(3): 201 – 215.

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Hoitotyön tutkimussäätiö hoitotyön suositus työryhmän jäsen
 • Vertaisarvioisija: Nursing Research and Practice 2018
 • Vertaisarvioitsija: Patients Preference and Adherence 2019
 • Veraisarvioitsija:European Journal of cardiovascular Nursing 2019
 • Vertaisarviotsija: Scandinavian Journal of Caring Sciences

Tutkimusryhmät

 • post doc tutkija, Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen - tutkimusryhmän jäsen

Tutkimusvierailut

 • EANS

  European Academy of Nursing Science (EANS) summer school 2013 – 2015.

   

 • Haukeland University Hospital

  Tutkijavierailu CONCARD-PCI tutkimusryhmässä Haukelandin yliopistollisessa sairaalaassa. Tutkimusyhteistyö 2019-2021.

Projektit

HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

Oulun yliopisto on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympär