Outi Kähkönen

Outi Kähkönen

PhD

Yliopisto-opettaja

Yhteensä 5 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. The publications have been cited 59 times. Julkaisujen h-indeksi on 3.00.

Biografia

Olen väitellyt terveystieteiden tohtoriksi vuonna 2017, jonka jälkeen olen työskennellyt yliopisto-opettajana hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan koulutuksessa ja post doc-tutkijana hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä. Minulla on monipuolinen kokemus kardiologisesta hoitotyöstä sekä potilasohjauksen ja hoitoketjujen alueellisesta kehittämisestä. Tutkimustyössä kiinnostuksen kohteeni on sydänpotilaiden hoitoon sitoutuminen.

Tutkimusaiheet

 • Hoitoon sitoutuminen
 • Sydänpotilaan hoitotyö

VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Kähkönen O, Saaranen T, Kankkunen P, Lamidi ML, Kyngäs H and Miettinen H. 2018. Predictors of adherence to treatment by patients with coronary heart disease after a percutaneous coronary intervention. Journal of Clinical Nursing. 27(5–6): 989– 1003. doi: 10.1111/jocn.14153

Kähkönen O, Saaranen T, Lamidi M, Miettinen H and Kankkunen P. Perceived Health among Patients with Coronary Heart Disease Four Months after a Percutaneous Coronary Intervention. International Journal of Caring Sciences 10 (1): 54 – 66, 2017.

Kähkönen O, Kankkunen P, Miettinen H, Lamidi ML and Saaranen T. 2016. Perceived social support following percutaneous coronary intervention is a crucial factor in patients with coronary heart disease. Journal of Clinical Nursing 26(9 – 10): 1264 – 1280. doi: 10.1111/jocn.13527.

Kähkönen O, Kankkunen P, Saaranen T, Miettinen H, Kyngäs H and Lamidi ML. 2015. Motivation is a crucial factor for adherence to a healthy lifestyle among people with coronary heart disease after percutaneous coronary intervention. Journal of Advanced Nursing 71(10): 2364 - 2373. doi: 10.1111/jan.12708.

Kähkönen O, Kankkunen P & Saaranen T. 2012. Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan ohjaus. Hoitotiede 24(3): 201 – 215.

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Hoitotyön tutkimussäätiö hoitotyön suositus työryhmän jäsen
 • Vertaisarvioisija: Nursing Research and Practice 2018
 • Vertaisarvioitsija: Patients Preference and Adherence 2019

Tutkimusryhmät

 • post doc tutkija, Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen - tutkimusryhmän jäsen

Tutkimusvierailut

 • EANS

  European Academy of Nursing Science (EANS) summer school 2013 – 2015.

   

Projektit

HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

Oulun yliopisto on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympär