Paula Alavesa

Paula Alavesa

PhD

Yhteensä 26 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 92, joista eniten siteerattu julkaisu 20. Julkaisujen h-indeksi on 6.00. (Google Scholar)

Biografia

Peleillä ja pelaamisella on aina vain merkittävämpi asema yhteiskunnassamme. Vaikka pelit pääosin mielletään viihteeksi, niillä voidaan myös saavuttaa ja ylläpitää parempaa terveyttä, sosiaalista itsetuntoa ja oppimista.

Paula Alavesa on tutkijatohtori Jokapaikan tietotekniikan ryhmässä. Hän kirjoitti väitöskirjansa 2018 aiheesta " Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen. Fyysisen ja virtuaalisentilan yhdistäminen urbaaneissa pervasiivisissa peleissä". Hänen tutkimusintressinsä liittyvätkin sijaintipohjaisiin mobiilipeleihin, ja siihen kuinka voisimme yhdistää digitaalisia ja virtuaalisia tiloja fyysisten tilojen kanssa käyttäen pelejä mahdollistajina. Hän tutkii tällä hetkellä pelillistämistä tehdasympäristöissä sekä lisätyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä kaupunkiympäristöissä.

Tutkimusaiheet

 • location based mobile games
 • urban environments
 • augmented reality
 • virtual reality

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Supervising expansion of the 3D virtual campus
 • Demos and exhibits for local schools and other institutions

Tutkimusryhmät

 • Postdoctoral researcher, Center for Ubiquitous Computing

Ohjauskokemus

Second examiner/supervisor, University of Oulu
 • Ilya Minyaev (2019) Virtual library : a technical implementation for a virtual reality library interface

  Güneş, Şan (2019) Viewpoint manipulations for 3D visualizations of smart buildings

  Florea, Ciprian (2019) Virtual reality interface for the PATIO user involvement tool

Second examiner/supervisor, University of Vaasa
 • Ilmo Laitalainen (2019) Pelillistäminen tuotannon työvälineenä

Technical supervision
 • Mazouzi, Mounib ( 2018) Exploring the use of smart glasses, gesture control, and environmental data in augmented reality games
  Niemelä, Arttu (2018) Mobile Augmented Reality Client for Engaging End-users in Co-design

  Voroshilov, Alexander (2017) An experience sampling method for location-based mobile games

Tutkimusvierailut

 • VTT Technical Research Centre of Finland
  1.3.2019 - 31.5.2019

 • Game Research Lab, Centre of Excellence in Game Culture Studies (2018-2025)
  1.6.2019 - 31.8.2019