Paula Tegelberg

Suusairauksien tutkimuksella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä kansansairauksien hoidossa.

Paula Tegelberg

Paula Tegelberg

HLL

Tohtorikoulutettava
Hammaslääketiede

Biografia

Paula Tegelberg työskentelee tohtorikoulutettavana Suun terveyden tutkimusyksikössä. Hänen työnsä keskittyy metabolisen oireyhtymän ja hampaiden kiinnityskudossairauksien välisten yhteyksien tutkimiseen. Tutkimustyön ohella hän työskentelee hammaslääkärinä terveyskeskuksessa.

Tutkimusaiheet

  • Parodontologia
  • Metabolinen oireyhtymä
  • Kokogenomitutkimus

Julkaisut

  1. P. Tegelberg, T. Similä, P. Pesonen, P. Ylöstalo, M. Knuuttila, J. Virtanen ja T. Tervonen. ”Parodontaalisairauksien ehkäisylle ja varhaishoidolle suuri tarve – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimuksen tuloksia”, Suomen Hammaslääkärilehti, vsk. 14, nro. 4, s. 42–48, 2017.
  2. P. Tegelberg, T. Similä, P. Pesonen, P. Ylöstalo, M. Knuuttila, J. Virtanen, T. Tervonen. “Extensive need for prevention and early treatment of periodontal infection – results from the Northern Finland Birth Cohort 1966 -study“, 13th Science Day of the Campus of Kontinkangas, University of Oulu, poster presentation 2016.
  3. P. Tegelberg, A. Ylöstalo, J. Kettunen, P. Ylöstalo, T. Tervonen. Genome-wide association study of periodontal infection in Finnish adults. Abstracts of Europerio 9, Amsterdam, Journal of Clinical Periodontology 2018; 45(19): 80-81
  4. T. Tervonen, P. Tegelberg , M. Knuuttila, P. Ylöstalo. Periodontal infection in relation to glycemic control in a 46-47 year old population based cohort in Finland. Abstracts of Europerio 9, Amsterdam, Journal of Clinical Periodontology 2018; 45(19): 136