Paula Tegelberg

Paula Tegelberg

HLL

Tohtorikoulutettava
Hammaslääketiede

Biografia

Paula Tegelberg työskentelee väitöskirjatutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa suun terveyden tutkimusyksikössä parodontologian erikoisalalla. Hänen työnsä keskittyy tutkimaan, ovatko metabolinen oireyhtymä ja sen eri komponenttit (glukoositasapaino, lihavuus) yhteydessä parodontiittiin eli hampaiden kiinnityskudossairauteen. Tutkimustyön ohella hän työskentelee hammaslääkärinä terveyskeskuksessa (Ylä-Savon SOTE) ja yksityisellä sektorilla (Terveystalo Oulu Aaria Hammaslääkäripalvelut).

Tutkimusaiheet

 • Parodontaali-infektion ja yleisen terveydentilan väliset vuorovaikutukset
 • Parodontaalisairauksien geneettinen tausta

Vertaisarvioidut artikkelit ja kongressiabstraktit

 1. P. Tegelberg, T. Tervonen, M. Knuuttila, J. Jokelainen, S. Keinänen-Kiukaanniemi, J. Auvinen, P. Ylöstalo. Long-term metabolic syndrome is associated with periodontal pockets and alveolar bone loss. Journal of Clinical Periodontology, 46(8):799-808, 2019.
 2. P. Tegelberg, T. Similä, P. Pesonen, P. Ylöstalo, M. Knuuttila, J. Virtanen ja T. Tervonen. Parodontaalisairauksien ehkäisylle ja varhaishoidolle suuri tarve – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimuksen tuloksia, Suomen Hammaslääkärilehti, vsk. 14, nro. 4, s. 42–48, 2017.
 3. P. Tegelberg, T. Similä, P. Pesonen, P. Ylöstalo, M. Knuuttila, J. Virtanen, T. Tervonen. Extensive need for prevention and early treatment of periodontal infection – results from the Northern Finland Birth Cohort 1966 -study, 13th Science Day of the Campus of Kontinkangas, University of Oulu, poster presentation 2016.
 4. P. Tegelberg, A. Ylöstalo, J. Kettunen, P. Ylöstalo, T. Tervonen. Genome-wide association study of periodontal infection in Finnish adults. Abstracts of Europerio 9, Amsterdam, Journal of Clinical Periodontology 2018; 45(19): 80-81.
 5. T. Tervonen, P. Tegelberg , M. Knuuttila, P. Ylöstalo. Periodontal infection in relation to glycemic control in a 46-47 year old population based cohort in Finland. Abstracts of Europerio 9, Amsterdam, Journal of Clinical Periodontology 2018; 45(19): 136.

Apurahat ja palkinnot

 • 2019 Medical Research Center, 4 mos. research period
 • 2018 Research Grant, Finnish Women Dentists' Association
 • 2018 Research Grant, Finnish Dental Society Apollonia
 • 2017 Stipend, Karjalan Sivistysseura
 • 2017 Stipend of Periodontology, University of Oulu
 • 2016 Research Grant, Finnish Dental Society Apollonia

Tietokannat

Social media