Suusairauksien tutkimuksella voidaan saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä.

Väitöskirjatutkija Paula Tegelberg

Paula Tegelberg

HLL

Tohtorikoulutettava
Hammaslääketiede

Biografia

Paula Tegelberg työskentelee väitöskirjatutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa suun terveyden tutkimusyksikössä parodontologian erikoisalalla. Hänen työnsä keskittyy tutkimaan, ovatko metabolinen oireyhtymä ja sen eri komponentit (glukoositasapaino, lihavuus) yhteydessä parodontiittiin eli hampaiden kiinnityskudossairauteen. Tutkimustyön ohella hän työskentelee hammaslääkärinä terveyskeskuksessa (Ylä-Savon SOTE) ja yksityisellä sektorilla (Terveystalo Oulu).

Tutkimusaiheet

 • Parodontaali-infektion ja yleisen terveydentilan väliset vuorovaikutukset
 • Parodontaalisairauksien geneettinen tausta

Vertaisarvioidut artikkelit ja kongressiabstraktit

 1. P. Tegelberg, T. Tervonen, M. Knuuttila, J. Jokelainen, S. Keinänen-Kiukaanniemi, J. Auvinen, P. Ylöstalo. Long-term metabolic syndrome is associated with periodontal pockets and alveolar bone loss. Journal of Clinical Periodontology, 46(8):799-808, 2019.
 2. P. Tegelberg, T. Similä, P. Pesonen, P. Ylöstalo, M. Knuuttila, J. Virtanen ja T. Tervonen. Parodontaalisairauksien ehkäisylle ja varhaishoidolle suuri tarve – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimuksen tuloksia, Suomen Hammaslääkärilehti, vsk. 14, nro. 4, s. 42–48, 2017.
 3. P. Tegelberg, T. Similä, P. Pesonen, P. Ylöstalo, M. Knuuttila, J. Virtanen, T. Tervonen. Extensive need for prevention and early treatment of periodontal infection – results from the Northern Finland Birth Cohort 1966 -study, 13th Science Day of the Campus of Kontinkangas, University of Oulu, poster presentation 2016.
 4. P. Tegelberg, A. Ylöstalo, J. Kettunen, P. Ylöstalo, T. Tervonen. Genome-wide association study of periodontal infection in Finnish adults. Abstracts of Europerio 9, Amsterdam, Journal of Clinical Periodontology 2018; 45(19): 80-81.
 5. T. Tervonen, P. Tegelberg , M. Knuuttila, P. Ylöstalo. Periodontal infection in relation to glycemic control in a 46-47 year old population based cohort in Finland. Abstracts of Europerio 9, Amsterdam, Journal of Clinical Periodontology 2018; 45(19): 136.

Apurahat ja palkinnot

 • 2020 Nuoren tutkijan apuraha (21 500 €), Suomen hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen säätiö
 • 2019 Tutkimusjakso ( 4 kk), Medical Research Center
 • 2018 Tutkimusapuraha, Suomen naishammaslääkärit ry
 • 2018 Opiskelija-apuraha, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen säätiö
 • 2017 Stipendi, Karjalan Sivistysseura
 • 2017 Parodontologian oppiaineen stipendi, Oulun yliopisto
 • 2016 Opiskelija-apuraha, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen säätiö

Tietokannat

Social media