Pauliina Siitonen

FT

Tutkijatohtori
Vuorovaikutuksen tutkimus, keskustelunanalyysi

Biografia

Tutkin ihmisten välistä vuorovaikutusta ja käytän menetelmänäni keskustelunanalyysiä. Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy erityisesti siihen, miten perheenjäsenet rakentavat luontosuhdetta keskinäisessä vuorovaikutuksessaan paikan päällä luonnossa.

Tutkimushankkeet

  • Luontosuhdetta rakentamassa: vuorovaikutus ja ohjaava toiminta luontoilussa (Suomen Kulttuurirahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahasto)
  • HANS Sosiaalinen toiminta luontoympäristöissä: liike, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunotto 
  • Tauko Taukojen vuorovaikutuksellinen rakentuminen ja sosiaalinen tuki muuttuvassa työympäristössä

Tutkimusyhteisö

Valikoidut julkaisut

  • Siitonen, Pauliina; Keisanen, Tiina; Wahlberg, Karl-Erik (2017) How is family interaction analysed as a risk factor for schizophrenia? : A cross-method comparison. - Communication & Medicine 14 (1), 25-38 . [Original] [Self-archived]
  • Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Siitonen, Pauliina (2017) Transitions as sites of socialization in family interaction outdoors. - Learning, Culture and Social Interaction 14, 24-37 . [Original] [Self-archived]
  • Siitonen, Pauliina (2016) Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä : keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 139. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 203. [Original]
  • Siitonen, Pauliina; Wahlberg, Karl-Erik (2015) Finnish particles mm, jaa and joo as responses to a proposal in negotiation activity. - Journal of pragmatics 75, 73-88 . [Original]
  • Siitonen, Pauliina; Wahlberg, Karl-Erik (2015) Ehdotukseen vastaaminen perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä : toimintalinjasta poikkeavat ensivastaanotot. - Virittäjä 119 (4), 559–586 . [Original]