Pauliina Siitonen

FT

Tutkijatohtori
Vuorovaikutuksen tutkimus, keskustelunanalyysi

Tutkimushankkeet

  • HANS Sosiaalinen toiminta luontoympäristöissä: liike, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunotto 
  • Tauko Taukojen vuorovaikutuksellinen rakentuminen ja sosiaalinen tuki muuttuvassa työympäristössä

Tutkimusyhteisö

Valikoidut julkaisut

  • Siitonen, Pauliina; Keisanen, Tiina; Wahlberg, Karl-Erik (2017) How is family interaction analysed as a risk factor for schizophrenia? : A cross-method comparison. - Communication & Medicine 14 (1), 25-38 . [Original] [Self-archived]
  • Keisanen, Tiina; Rauniomaa, Mirka; Siitonen, Pauliina (2017) Transitions as sites of socialization in family interaction outdoors. - Learning, Culture and Social Interaction 14, 24-37 . [Original] [Self-archived]
  • Siitonen, Pauliina (2016) Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä : keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 139. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 203. [Original]
  • Siitonen, Pauliina; Wahlberg, Karl-Erik (2015) Finnish particles mm, jaa and joo as responses to a proposal in negotiation activity. - Journal of pragmatics 75, 73-88 . [Original]
  • Siitonen, Pauliina; Wahlberg, Karl-Erik (2015) Ehdotukseen vastaaminen perheen psykologisessa vuorovaikutustestissä : toimintalinjasta poikkeavat ensivastaanotot. - Virittäjä 119 (4), 559–586 . [Original]