Pentti Haddington

Puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus: Mitä keskustelijat tekevät ja miten he sen tekevät?

Professor Pentti Haddington

Pentti Haddington

FT

Professori
Englannin kieli ja vuorovaikutus

Biografia

Olen englannin kielen professori Oulun yliopistossa ja multimodaalisen vuorovaikutusanalyysin dosentti Jyväskylän yliopistossa. Käytän videonauhoituksia arjen ja työelämän puheen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Johdan kansainvälisiä tutkimushankkeita tutkimusalallani. Olen viettänyt tutkimusjaksoja Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa sekä Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa. Olen englantilaisen filologian oppiaineen pääedustaja sekä Eudaimonia-instituutin ja LeaF-infrastruktuurin johtaja. Toimin aktiivisesti COACT-tutkimusyhteisössä, jossa tutkitaan vuorovaikutuksen kompleksisuutta.

Tutkimusaiheet

 • puhe, kieli ja puhutun kielen kielioppi
 • multimodaalinen vuorovaikutus, eleet ja kehollisuus
 • keskustelunanalyysi, vuorovaikutusanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka
 • videoiden käyttöön perustuvat tutkimusmenetelmät
 • monitoiminta vuorovaikutuksessa
 • puhe ja vuorovaikutus kansainvälisessä kriisinhallintakoulutuksessa
 • etävuorovaikutus ja vuorovaikutus virtuaalitodellisuudessa

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • http://www.oulu.fi/englishphilology/
 • http://www.oulu.fi/coact/
 • http://www.oulu.fi/eudaimonia/
 • http://www.oulu.fi/leaf-eng/

Tutkimusryhmät

 • Principal Investigator, COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)
 • Leader, iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking

Valikoidut julkaisut

 • Haddington, Pentti; Keisanen, Tiina; Mondada, Lorenza; Neville, Maurice (2014) Multiactivity in social interaction : beyond multitasking. Amsterdam. 296
 • Nevile, Maurice; Haddington, Pentti; Heinemann, Trine; Rauniomaa, Mirka (2014) Interacting with objects : language, materiality, and social activity. Amsterdam. 393
 • Haddington Pentti; Rauniomaa Mirka (2011) Technologies, multitasking, and driving : Attending to and preparing for a mobile phone conversation in a car. - Human Communication Research 37 (2), 223-254 . [Original]
 • Haddington, Pentti; Mondada, Lorenza; Nevile, Maurice (2013) Interaction and mobility: Language and the body in motion. - Linguae & litterae 20. Berlin. [Original]
 • Haddington Pentti, Keisanen Tiina (2009) Location, mobility and the body as resources in selecting a route. - Journal of pragmatics 41 (10), 1938-1961
 • Haddington, Pentti (2010) Turn-taking for turntaking: Mobility, time and action in the sequential organization of junction-negotiations in cars. - Research on language and social interaction 43 (4), 372–400
 • Sinisalo, Jaakko; Karjaluoto, Heikki; Saraniemi, Saila (2015) Barriers to the use of mobile sales force automation systems : A Salesperson’s Perspective. - Journal of Systems and Information Technology 17 (2), 121-140