Pirjo Kaakinen

Pirjo Kaakinen

TtT

Post doc tutkija

Biografia

Tutkin potilaan ohjausta perus- ja erikoissairaanhoidossa. Tutkimukseni kohdistuu erityisesti pitkäaikaissairaisiin, lapsiin ja nuoriin, kirurgisiin potilaisiin. Lisäksi olen kiinnostunut ohjauksen kirjaamista.

Olen tutkimusmenetelmällisesti kiinnostunut tilastollisista menetelmistä ja järjestelmällisistä kirjallisuuskatsauksista.

Tutkimusaiheet

  • Potilaan ohjaus
  • Potilaan ohjaus eriskois- ja perusterveydenhuollossa
  • Digitaaliset ohjausmenetelmät
  • Ohjauksen vaikuttavuus
  • Ohjauksen kirjaaminen

Tietokannat

Valikoidut julkaisut

  • Mäkelä, K.; Rajala, M.; Kivelä, K.; Kääriäinen, M.; Kaakinen, P. (2020) Patient evaluations of asthma counselling quality in primary health care - a cross-sectional survey. - Journal of public health Ahead of print, 1-8 . [Original] [Self-archived]
  • Kaakinen, P.; Meriläinen, M.; Putila, P.; Kääriäinen, M. (2020) The Quality of counseling of rehabilitation evaluated by surgery patients at university hospital – cross sectional study. - International journal of orthopaedic and trauma nursing 37, 100717 . [Original] [Self-archived]
  • Rajala, Mira; Kaakinen, Pirjo; Fordell, Merja; Kääriäinen, Maria (2018) The quality of patient education in day surgery as evaluated by adult patients. - Journal of PeriAnesthesia Nursing 33 (2), 177-187 . [Original] [Self-archived]
  • Kyngäs, H.; Kanste, O.; Patala-Pudas, L.; Kaakinen, P. (2017) COPD -patients adherence to care and quality of counselling. - Journal of Nursing Education and Practice 7 (3), 32-39 . [Original] [Self-archived]
  • Kaakinen, Pirjo; Ervasti, Helka; Kääriäinen, Maria (2017) Quality of counselling for knee and shoulder arthroscopy patients during day surgery. - International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 24, 12-20 . [Original] [Self-archived]

Projektit

Vaikuttavutta johtamiseen sotepalveluissa -OKM hanke

Hanke toteutetaan 37op kokonaisuutena hoitotyön johtajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen tavoitteet:

EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

EduPal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. EduPal hankkeen tavoitteet ovat: