Riikka Tumelius

Riikka Tumelius

FM, HuK

Yliopisto-opettaja
Englantilainen filologia, soveltava kielentutkimus

Biografia

Väitöskirjatutkimuksessani perehdyn kielten oppimiseen ja opetukseen sekä kieltenopettajakoulutukseen muuttuvan, teknologisoituvan arkielämämme valossa. Olen kiinnostunut muuttuvasta opettajan roolista, sekä siitä miten voimme tuottaa ja tukea muutosta kieltenopetuksen käytänteissä.

Tällä hetkellä opetan Oulun yliopisitossa vieraiden kielten ainedidaktiikan (aineenopettajakoulutus, kasvatustieteiden tiedekunta) sekä englantilaisen filologian (humanistinen tiedekunta) kursseja. Ohjaan myös englantilaisen filologiassa kandidaatin tutkielmia sekä annan ainedidaktista ohjausta luokanopettajaopiskelijoiden maisterivaiheen harjoittelussa.

Olen myös kieltenopettaja Vantaan ammatillisessa oppilaitoksessa Variassa, tällä hetkellä virakavapaalla. Variassa opetin englantia ja ruotsia usean eri ammattialan opiskelijoille ja toimin kansainvälisten asioiden opetusalavastaavana. Lisäksi olin mukana oppilaitoksen eri hankkeissa, joiden kautta, pääsin mukaan kehittämään verkko-opetusta, tablettien opetuskäyttöä sekä yhteisten aineiden integrointia ammatillisiin opintojaksoihin erityisesti oppisopimuskoulutuksessa.

Tutkimusaiheet

 • Kielen oppiminen ja opetus
 • (kielten) opettajankoulutus
 • teknologiantäyteinen arki
 • neksusanalyysi
 • multimodaalisen vuorovaikutuksen ja toiminnan analyysi

Websites

Vertaisarvioidut julkaisut

Kuure, L., Riekki, M., & Tumelius, R. (2018). Nexus analysis in the study of the changing field of language learning, language pedagogy and language teacher education. AFinLA-e: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, 11, 71-92. DOI https://doi.org/10.30660/afinla.69208

Tumelius, R., & Kuure, L. (2017). Language students learning to manage complex pedagogic situations in a technology-rich environment. In K. Borthwick, L. Bradley & S. Thouësny (Eds), CALL in a climate of change: adapting to turbulent global conditions – short papers from EUROCALL 2017 (pp. 312-316). Research-publishing.net. DOI:  https://doi.org/10.14705/rpnet.2017.eurocall2017.732

Esitelmiä

Tumelius, R. 2018. Exploring educational practices: A university course as a means for promoting change Conference paper at NorDisCo – the 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. 22 November 2018. Aarhus University, Denmark.

Tumelius, R. 2018. Affordances for language learning in a hybrid English language classroom. Conference paper at EUROCALL 2018 - Future-proof CALL: Language learning as exploration and encounters. 22-25 August 2018. University of Jyväskylä, Finland.

Tumelius, R. & Kuure, L. 2017. Cultivating agency for new language teacher identities. Conference paper at AFinLA Autumn symposium 2017. 11 November 2017. University of Turku, Finland.

Tumelius, R. 2016. Children as resourceful users of an online environment for learning English. Conference paper at NorDisCo – the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. 24 November 2016. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway.

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Oulun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmä, varajäsen, 2019
 • Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtaja, 2019
 • EuroCALL European Association for Computer Assisted Language Learning, Sihteeri Opettajankoulutuksen teemaryhmässä 2019
 • Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta, varsinainen jäsen, Oulun yliopisto, 2017-2018

Tutkimusryhmät

 • member, COACT
 • member, EveLINE

Tutkimusvierailut

 • Mattering: Centre for Discourse & Practice, Aalborg universitet, Tanska
  2.4.2018 - 14.4.2018

  Kahden viikon tutkimusvierailun Mattering tutkimuskeskukseen aikana sain keskustella neksusanalyysista tutkimusstrategiana sekä muutoin edistää väitöskirjatutkimustani esimerkiksi aineistotyöpajoissa.