Salla Ruskamo

Salla Ruskamo

FT

Suomen Akatemian tutkijatohtori
Biokemia ja rakennebiologia

Yhteensä 18 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 242, joista eniten siteerattu julkaisu 71. Julkaisujen h-indeksi on 9.00. (Web of Science)

Biografia

Tein väitöskirjani Jyväskylän yliopistossa (2007-2011) professori Jari Ylänteen ryhmässä keskittyen aktiiniin sitoutuvan proteiinin, Filamiinin, rakenteellisiin ominaisuuksiin. Vuonna 2011 liittyin professori Petri Kursulan ryhmään Oulun yliopistossa ja aloin tutkia myeliinispesifisiä proteiineja. Vuodesta 2014 olen toiminut Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja tutkinut myeliinispesifisten kalvoproteiinien rakenteellisia ominaisuuksia ja näiden proteiinien asettumista lipidikalvorakenteisiin. Viime aikoina olemme myös selvittäneet myeliiniin liittyvien sairauksien tautimekanismeja molekyylitasolla.

Tutkimusaiheet

 • Myeliinispesifisten proteiinien rakenne ja biokemialliset ominaisuudet
 • Myeliiniin liittyvien sairauksien tautimekanismit
 • Proteiini-lipidivuorovaikutukset

Tietokannat

Tutkimusryhmät

 • Tutkijatohtori, Myeliinitupen rakennebiologia

Valikoidut julkaisut

 • Ruskamo, Salla; Nieminen, Tuomo; Kristiansen, Cecilie K.; Vatne, Guro H.; Baumann, Anne; Hallin, Erik I.; Raasakka, Arne; Joensuu, Päivi; Bergmann, Ulrich; Vattulainen, Ilpo; Kursula, Petri (2017) Molecular mechanisms of Charcot-Marie-Tooth neuropathy linked to mutations in human myelin protein P2. - Scientific Reports 7, 6510 . [Original] [Self-archived]
 • Raasakka, Arne; Ruskamo, Salla; Kowal, Julia; Barker, Robert; Baumann, Anne; Martel, Anne; Tuusa, Jussi; Myllykoski, Matti; Buerck, Jochen; Ulrich, Anne S.; Stahlberg, Henning; Kursula, Petri (2017) Membrane Association Landscape of Myelin Basic Protein Portrays Formation of the Myelin Major Dense Line. - Scientific Reports 7, 4974 . [Original] [Self-archived]
 • Tuusa, Jussi; Raasakka, Arne; Ruskamo, Salla; Kursula, Petri (2017) Myelin-derived and putative molecular mimic peptides share structural properties in aqueous and membrane-like environments. - Multiple sclerosis and demyelinating disorders 2, 4 . [Original]
 • Ponna, Srinivas Kumar; Ruskamo, Salla; Myllykoski, Matti; Keller, Corinna; Boeckers, Tobias M.; Kursula, Petri (2018) Structural basis for PDZ domain interactions in the post-synaptic density scaffolding protein Shank3. - Journal of Neurochemistry 145 (6), 449-463 . [Original]
 • Kaur, Inderjeet; Ruskamo, Salla; Koivunen, Jarkko; Heljasvaara, Ritva; Lackman, Jarkko J.; Izzi, Valerio; Petäjä-Repo, Ulla E.; Kursula, Petri; Pihlajaniemi, Taina (2018) The N-terminal domain of unknown function (DUF959) in collagen XVIII is intrinsically disordered and highly O-glycosylated. - Biochemical journal 475 (22), 3577-3593 . [Original] [Self-archived]

Tutkimusvierailut

 • Bergenin yliopisto, Norja

 • C-CINA, Baselin yliopisto, Sveitsi

 • Yalen yliopisto, New Haven, USA