Sami Kivelä

Sami Kivelä

PhD

akatemiatutkija
evolutionary ecology

Biografia

Olen evoluutioekologi ja kiinnostunut erityisesti elinkerto-ominaisuuksien ja paikallisten sopeumien evoluutiosta. Jotta olisi mahdollista ymmärtää evoluution rajoitteita, tutkin yksilönkehitykseen liittyviä ja fysiologisia mekanismeja, jotka tuottavat ilmiasun. Perimmäinen tavoite tutkimuksessani on tuottaa tietoa siitä, millaisia seurannaisvaikutuksia mikroevoluutio ja ilmiasun mekanistinen perusta tuottavat lajien välisiin vuorovaikutuksiin, yhteisödynamiikkaan ja ekosysteemien toimintaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkin myös lajien välisiä vuorovaikutuksia yhteisötasolla ja eläinyhteisöjen vasteita ympäristönmuutokseen.

Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy kaupunkiympäristöjen aiheuttamaan evoluutioon ja lajien välisten vuorovaikutusten monimuotoisuuteen eläinyhteisöissä.

Tutkimusaiheet

  • elinkieto-ominaisuuksien evoluutio
  • evoluutio
  • evoluution rajoitteet
  • hyönteisten kasvufysiologia
  • lajien väliset vuorovaikutukset
  • sopeutuminen kaupunkiympäristöön
  • yhteisöekologia

Tutkimusprojektit

Kaupungistumisen evolutiiviset seuraukset

Lajien välisten vuorovakutusten monimuotoisuus: avain biodiversiteettimuutosten ymmärtämiseen muuttuvassa maailmassa

Tietokannat

Projektit

Diversity of species interactions: a missing key for understanding biodiversity in a changing world

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: KvantumFaculty: Science