Sari Tuomikoski

Sari Tuomikoski

PhD

Post doc -tutkija

Biografia

Työskentelen post doc -tutkijana Kestävän kemian tutkimusyksikössä. Tein väitöstyöni vuonna 2014 teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisestä adsorbenttina. Sen jälkeen olen työskennellyt tutkijana tai projektipäällikkönä projekteissa (EAKR, Interreg, Karelia CBC, Business Finland), joiden aiheena ovat jätevesien puhdistus, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja ravinteiden kierrätys kierrätyslannoitteissa. 

Tutkimusaiheet

  • (sähkö)kemiallinen saostaminen
  • adsorptio
  • materiaalien (mm. geopolymeerien) valmistaminen sorbenteiksi tai katalyyttitukiaineiksi
  • ravinteiden talteenotto ja hyödyntäminen kierrätyslannoitteissa

Social media