Sini Kantola

MSc.

PhD Candidate
Geography

Biografia

Työssäni väitöskirjatutkijana selvitän, minkälaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ihmisillä on maankäytön suunnitteluun harvaan asutuilla pohjoisilla seuduilla. Lisäksi katson, pystytäänkö vuorovaikutteisuutta ja osallisuutta maankäytön suunnittelussa parantamaan osallistavan paikkatietomenetelmän avulla. Taustaltani olen kulttuurimaantieteilijä, ja teen väitöskirjaa Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikköön. Väitöskirjaa edistän yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) eri hankkeiden kanssa. Toinen käytännönläheisempi koulutus minulla on luonto- ja eräoppaan ammattiin Muoniosta, Ammattiopisto Lappiasta.

Väitöskirjatyön lisäksi olen laajasti kiinnostunut yhteiskunnan ja maailman tapahtumista. Minua kiinnostavat harvaan asutut pohjoiset seudut ja näiden alueiden kehittäminen. Lisäksi sydäntäni lähellä ovat ihmisoikeudet, eläinoikeudet ja ympäristöteemat.

Tutkimusaiheet

 • Geography
 • Public participation geographic information systems (ppgis)
 • Participatory planning
 • Northern and Arctic Areas

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Tutkijana hankkeesssa: Luonnonvarakeskus, Building Shared Knowledge Capital to Support Natural Resource Governance in the Northern Periphery
 • Tutkijana hankkeesssa: Luonnonvarakeskus, Voimametsista viherkattoihin

Valikoidut julkaisut

 • Kantola, Sini; Uusitalo, Marja; Nivala, Vesa; Tuulentie, Seija (2018) Tourism resort users' participation in planning: Testing the public participation geographic information system method in Levi, Finnish Lapland. - Tourism management perspectives 27, 22-32 . [Original]
 • Marja Uusitalo, Seija Tuulentie, Sini Kantola, Esa Huhta, Vesa Nivala (2018) Polkuja luontoon – Levin kesäreittiverkoston kehittäminen käyttäjäkokemuksia ja ekologista tietoa yhdistäen. - Matkailututkimus Vol 14 (2), 7-23 . [Original]
 • Hagner, Marleena; Hallikainen, Ville; Huhta, Esa; Juhanoja, Sirkka; Kantola, Sini; Kaunismaa, Katja; Kotro, Jaana; Nivala, Vesa; Peltola, Rainer; Salo, Tapio; Tiilikkala, Kari;Tuhkanen, Eeva-Maria; Tuulentie, Seija; Tyrväinen, Liisa; Uusitalo, Marja; Vanhanen, Henri (2018) Voimametsät kesä-ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä: Voimametsistä viherkattoihin-hankkeessa testattuja malleja luontoalueiden ja ekosysteemipalvelujen tuotteistamiseen. - Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2018. Helsinki. 58 s.. [Original]
 • Markkula, Inkeri; Turunen, Minna T.; Kantola, Sini (2019) Traditional and local knowledge in land use planning: insights into the use of the Akwé: Kon Guidelines in Eanodat, Finnish Sápmi. - Ecology and society 24 (1), 20 . [Original] [Self-archived]
 • Kantola, Sini; Uusitalo, Marja (2017) Sosiaalisen paikkatiedon keruu hyvinvointimatkailun kehittämisessä ja matkailijoiden kiinnostus luonnontuotteisiin liittyviin palveluihin. (Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa). - Luonnontuotealan valtakunnallinen tutkimusseminaari 2015. Peltola, Rainer. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 22/2017. 33-36. [Original]
 • Kantola, Sini (2013) Paikkatiedon käyttö tietojohtamisessa ja päätöksenteossa Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Pro gradu -työ. [Original]

Tutkimusvierailut

 • Fulbright stipendiaattina USA:ssa, Aldo Leopold Wilderness Research Institute ja University of Montana
  1.10.2018 - 30.6.2019

  University of Montana, Department of Geography

  Tutkijavierailu University of Fairbanks, Alaska