Sinikka Lotvonen

TtT

Tutkijatohtori

Yhteensä 5 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 104, joista eniten siteerattu julkaisu 55. Julkaisujen h-indeksi on 3.00. (Luukinen H, Lehtola S, Jokelainen J, Väänänen-Sainio R, Lotvonen S, Koistinen P. (2007)Pragmatic exercise-oriented prevention of falls among the elderly: A population-based, randomized, controlled trial. Preventive Medicine 44(3):265-271 DOI: 10.1016/j.yp)

Biografia

Toimin tutkijatohtorina GeroNursing Centressä, joka on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus. Tukimusryhmässä tutkitaan ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä, sen vaikuttavuutta, toimintakykyä, hyvinvointia sekä ikääntyneiden hoitoon osallistuvien henkilöiden osaamista. Lisäksi tutkitaan ikääntyneiden hoitotyön johtamista. Väestörakenteen muutoksen myötä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa ja sitä myötä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen liittyvän tutkitun tiedon yhteiskunnallinen merkitys korostuu.

Tämän hetkinen tutkimus on jatkoa väitöskirjatutkimukselle, joka käsitteli palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, sen muutosta ja toimintakykyyn yhteydessä olevia tekijöitä ensimmäisen asumisvuoden aikana. Tutkimus tuotti tietoa, jota voidaan hyödyntää ikääntyneiden toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa ja johtamisessa.

 

Tutkimusaiheet

  • Kuntoutumista edistävä hoitotyö ja sen vaikuttavuus
  • Ikääntyneiden toimintakykyja hyvinvointi
  • Digiteknologia ikääntyneiden hoidossa
  • Henkilöstön osaamine ja johtaminen

VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT:

Tuomikoski A, Parisod H, Lotvonen S, Välimäki T. (2020). Experiences of people with progressive memory disorder receiving non-pharmacological interventions: a qualitative systematic review protocol. JBI Evidence Synthesis, 18 (11), 2404-2408  doi: 10.11124/JBISRIR-D-19-00314

Heikkinen J, Elo S, Lotvonen S, Kaakinen P. (2019). Kotona toteutetut interventiot ja niiden hyödyt yli 65 -vuotiaiden muistisairaiden toimintakykyyn: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede, 31(1), 3 – 15.

Lotvonen S, Kyngäs H, Koisinen P, Bloigu R, Elo S. (2018) Mental Well-Being of Older People in Finland during the First Year in Senior Housing and Its Association with Physical Performance. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(7):1331 DOI: 10.3390/ijerph15071331

Lotvonen S, Kyngäs H, Bloigu R, Elo S. (2018). Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu fyysinen toimintakyky 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen.  Hoitotiede, 30(1), 27–40.

Lotvonen S, Kyngäs H, Koistinen P, Bloigu R, Elo S. (2017) Social Environment of Older People during the First Year in Senior Housing and Its Association with Physical Performance.  International Journal of Environmental Research and Public Health 14(9):960 DOI: 10.3390/ijerph14090960

Luukinen H, Lehtola S, Jokelainen J, Väänänen-Sainio R, Lotvonen S, Koistinen P. (2007) Pragmatic exercise-oriented prevention of falls among the elderly: A population-based, randomized, controlled trial. Preventive Medicine 44(3):265-271 DOI: 10.1016/j.ypmed.2006.09.011

 Luukinen H, Lehtola S, Jokelainen J, Väänänen-Sainio R, Lotvonen S, Koistinen P. (2007) Prevention of disability by exercise among the elderly: A population-based, randomized, controlled trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care 24(4):199-205. DOI:10.1080/02813430600958476

 

 

 

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Jäsen, Soroptimist International (kansainvälinen näisjärjestö)