Teija Kangas

Teija Kangas

FT

Yliopiston lehtori

Yhteensä 18 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 300, joista eniten siteerattu julkaisu 47. Julkaisujen h-indeksi on 9.00. (Scopus)

Biografia

Teija Kangas toimii yliopiston lehtorina Kestävän kemian tutkimusyksikössä ja osallistuu opetuksen lisäksi yksikön tutkimukseen mallintaen vedenpuhdistukseen liittyviä prosesseja. Hän on väitellyt 2012 otsikolla: Theoretical study of the oxidation of a pure and alloyed copper surface.

Tietokannat

Social media